1 000 nya bostäder till centrala Partille

Foto: Svenska hus

Svenska Hus har påbörjat planarbetet tillsammans med Partille kommun i syfte att bygga 1 000 nya bostäder i centrala Partille.

-Roligt att äntligt komma i gång med projektet. Partille är en stadsdel där vi idag äger ett flertal fastigheter och utvecklingen är ett led i att skapa en helt ny förstad, säger Henrik Sjölin, Fastighetsutvecklingsansvarig i Göteborg.

Det nya bostadsområdet ligger mitt i ett etablerat centrumläge med Partille Arena, livsmedelsaffärer, gym och annan väl fungerande centrumverksamhet och kollektivtrafik.
Planarbetet startade nu i december 2022 och ska vara färdigt 2025. Just nu pågår parallella uppdrag med fyra utvalda arkitektkontor vilka kommer att utvärderas till hösten.

-Läget är perfekt och projektet är en fantastisk möjlighet. Det är en stor fastighet med gigantisk potential. Det är pusselbiten som har saknats i centrum. Projektet kommer att förflytta Partille från förort till förstad, fortsätter Henrik.

-Området ligger strategiskt och blir en naturlig fortsättning på utvecklingen i centrum. Förutom att möjliggöra för stadskvarter ska vi även utnyttja läget vid Säveån som en kvalitét i stadsmiljön säger Karin Börjesson, Planarkitekt på Partille kommun.

-Det är ett spännande utvecklingsprojekt för Svenska Hus där vi tillsammans med kommunen kan fortsätta det positiva arbetet med att stärka centrala Partille, säger Svenska Hus styrelsordförande Lennart Karlsson Projektet är ett lysande exempel på hur vi arbetar med stadsutveckling. Vi tänker långsiktigt, affärsmässigt, innovativt och med tydligt fokus på våra kunders behov och efterfrågan.