Spaden i backen för Färjestads nya förskola

Foto: Karlstads kommun

Spaden sattes i backen för Färjestads helt ny förskola. Nio avdelningar med plats för 108 barn ska vara klar för inflyttning lagom till höstterminens start 2024.

Färjestads förskola ska, liksom de nya förskolorna på Stockfallet och Orrholmen, byggas utifrån Karlstads kommuns förskolekoncept som bygger på att återanvända samma husmodell i flera projekt. På så sätt sparar kommunen pengar, samtidigt som det skapas en igenkänning vilket kan vara positivt både för barn och pedagoger. Förskolan ska rymma nio avdelningar med plats för 108 barn fördelat på ovanligt små barngrupper.

- Den här förskolan blir den första i Karlstad som testar det här nya konceptet med endast 12 barn per grupp. Det ska bli spännande att följa hur det tas emot av barn, föräldrar och personal, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult (S).

Förskolan ligger intill den nybyggda Färjestadsskolan, på den plats där skolan låg tidigare. Närheten till skolan innebär bland annat att vändplanen för transporter kommer att kunna samnyttjas och det kommer att bli enkelt att leverera mat från Färjestadsskolans tillagningskök.

Utemiljön blir ungefär 3900 kvadratmeter, vilket motsvarar 36 kvadratmeter per barn. Utemiljön delas upp i tre olika zoner - trygga zonen, den rörelserika zonen och den vilda zonen. På gården kommer projektet att bevara så många befintliga träd som möjligt.

bild
Ilustration: Sweco

Hundra kvadrat solceller och sedumtak

För att skapa en enhetlighet och en känsla av samhörighet mellan skola och förskola ska förskolan byggas i samma tegel som Färjestadsskolan. På papptaket ska omkring 100 kvadratmeter täckas med solpaneler. De låga takdelarna kommer att kläs med gröna sedumtak och materialet är valt med omsorg för att minska klimatpåverkan.

- Det är härligt att se att vi kommit en bit på vägen mot att använda oss av smartare materialval när vi bygger. Här bygger vi med ekotegel och grön betong som avger lägre koldioxid vid framställning än standardmaterial. Byggnaden kommer även att certifieras enligt miljöbyggnad silver, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP).

Sagogrotta och pedagogiskt kök

Förskolan organiseras så att tre avdelningar delar på en groventré med separata delar till kapprum. Från kapprummet når man förskolans mittpunkt som ska fungera som en multifunktionell yta för flera olika typer av aktiviteter. Ytan består bland annat av en matsal och ett torg med en scen, en mysig sagogrotta och ett pedagogiskt kök. Mittpunkten håller samman förskolan som byggnad och bjuder på sociala och interagerande sammanhang där barn och vuxna kan mötas över avdelningsgränser.

Parkeringar för att hämta och lämna

Det blir nio hämta- och lämnaparkeringar och tre parkeringsplatser för personal intill den gamla matsalen. Personal kommer även att kunna använda Färjestadsskolans personalparkering.

Projektet startar nu och beräknas vara klart i slutet av sommaren 2024. Entreprenören som bygger är Kvarnverket och förskolan är ritad av Sweco.