Palmhuset i Göteborg ska restaureras och moderniseras

Palmhuset. Foto: Magnus Brink

En unik gigant i stål och glas ska göras redo för framtiden. Under fyra somrar, med start i april 2023, ska Palmhuset restaureras och moderniseras. Bland annat ska gjutjärnsstommarna blästras och målas om, glasrutor bytas ut, och ett nytt modernt bevattningssystem sättas in. Men besökare kan vara lugna – Palmhuset planeras vara öppet under hela upprustningen.

Palmhuset är en av Göteborgs mest ikoniska byggnader, som byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarad sedan 1976. Byggnaden är även unik på ett internationellt plan, eftersom det finns få växthus av samma ålder och storlek bevarade i Europa.

– På 1980-talet gjordes en renovering där hela stålkonstruktionen togs ned, men den här gången kommer allt arbete att utföras på plats. Restaureringen kommer att pågå i etapper, med en huskropp i taget. Det innebär att de delar av Palmhuset som för tillfället inte påverkas av restaureringen kan vara öppet för besökare under hela restaureringstiden, säger Charlotte Karlsson, projektägare Göteborgs Stad.

Logistisk utmaning med känsliga växter

Restaureringen av Palmhuset är ett komplicerat projekt. En utmaning är de känsliga växter som finns i byggnaden. För att minimera riskerna för dem kommer arbetena att göras under sommarhalvåret under fyra år, 2023-2026. Växterna kommer behöva flyttas till andra lokaler under tiden, och de som av olika anledningar inte kan flyttas kommer att byggas in så att de är skyddade. Entreprenören kommer att ha ett nära samarbete med trädgårdsmästarna för att hitta lösningar för att skydda växterna.

Originaldetaljer och återskapande

Fokus för restaureringen är att bevara husets unika karaktär genom att välja rätt material, utformning och kulörer. Det innebär att flera detaljer kommer få tillbaka sin ursprungliga gestaltning. Till exempel byttes fönsterglas vid en tidigare renovering ut mot akrylglas men nu ska det bytas tillbaka till riktigt glas. Ett annat exempel är aluminiumdörrar från 1980-talet som ska ersättas med, för Palmhuset, mer tidsenliga dörrar.

– Resultatet blir en 140 år ung byggnad som är redo att ta sig an framtiden.

Fakta om restaureringen

Budget: 98 miljoner kronor
Entreprenör: FO Petersson & söner byggnads AB
Ansvarig för projektet: Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad förvaltar byggnaden och ansvarar för restaureringsprojektet.

Etapper:

  • 2023 – Vattenhuset
  • 2024 – Tropikhuset
  • 2025 – Mittskeppet
  • 2026 – Medelhavshuset och kameliahuset