Svenskt Trä i nytt samarbete med Svensk Form

Bild: Ett av årets vinnande bidrag i Ung Svensk Form: "Sandhagen 2" av Frida McDavitt Wallin.

Nu uppdateras Ung Svensk Forms utställningskoncept där branschorganisationen Svenskt Trä är samarbetspartner. Ny utställningsproducent är Dunkers kulturhus som tillsammans med formgivaren Matti Klenell skapar en helt ny utställningsform inför Ung Svensk Form 2024.

För att uppnå långsiktigt hållbar utveckling behöver vi samarbeta. Genom vårt partnerskap med Ung Svensk Form vill vi bidra till ökad kunskap, tidigt i designprocessen, om materialet trä och dess mångsidighet. Med den kompetens som finns hos teamet på Dunkers kulturhus och Matti Klenell vill vi tillsammans skapa ett utställningskoncept som värnar om dagens behov utan att äventyra framtiden, säger Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Utställningsformen är det som lyfter och ger luft åt bidragen på varje visningsplats – vad passar då bättre än ett material som själv andas? Som samarbetspartner till Ung Svensk Form vill Svenskt Trä ge materialvalet trä sitt existensberättigande utifrån en gedigen expertkunskap. Med trä som utgångspunkt kommer Matti Klenell att ta fram ett resultat som tar hänsyn till både materialets ursprung, livscykel och utbytbarhet.

– Fantastiska Ung Svensk Form är för mig i första hand en social händelse. Ett sätt att som deltagare möta en publik men också kollegor att nätverka och samarbeta med i framtiden. Även för mig i rollen som utställningsformgivare var den sociala aspekten avgörande för att ge mig på den roliga utmaningen att formge årets upplaga. Projektgruppen på Svensk Form och Dunkers kulturhus som leder arbetet med samarbetspartnern Svenskt Trä bär på kunskap, energi, driv och framtidstro som man vill få ta del och vara en del av, säger formgivaren och tidigare Ung Svensk Form-vinnaren Matti Klenell.

Dunkers kulturhus kommer som ny utställningsproducent att anta den komplexa utmaningen att producera formen till denna ständigt evolverande utställning, tillsammans med de andra i projektgruppen.

– Ung Svensk Form har ständigt visat sig vara ett aktuellt och spännande utställningskoncept. Att vi nu tillsammans med en dynamisk trio får möjlighet att verkligen utveckla och utmana formen genom klimatsmarta och innovativa lösningar är minst sagt ett hedersuppdrag, säger Axel Swanstein, utställningsproducent Dunkers kulturhus.

Bakom varje utställning finns en kreativ strategi. Med en lyckad utställningsform leder varje ny vändning besökaren ansikte mot ansikte med ett nytt motiv; en ny berättelse.

– Bidragen i Ung Svensk Form berör mig alltid lika starkt – med sin ärliga strävan förmedlar de en unik känsla av klarsynthet och samtidig optimism. Tack vare vårt nya samarbete kan vi formge hela utställningen i samma passionerade anda, säger Karin Wiberg, projektledare Ung Svensk Form.