Tornstaden byggstartar nya bostäder i Kungälv

Foto: Tornstaden

Med kvarteret Skogsgläntan i det nya bostadsområdet Nordtag vann Tornstaden upphandlingen och tilldelades därmed markanvisningen för 107 hyresrätter samt ett LSS-boende för Kungälvs kommun. Nu startar byggnationen av kvarteret som beräknas vara inflyttningsklart under vintern 2024/2025.

Tornstadens förslag vann Kungälvs kommuns markanvisningstävling avseende en byggrätt för hyresrätter samt ett LSS-boende i området Nordtag. Nu startar byggnationen av kvarteret som planeras vara klart för inflyttning under vintern 2024/2025. Tornstadenkoncernen har utvecklat projektet, ansvarar för byggnationen och kommer även att äga och förvalta bostäderna när de är klara.

”Vi har valt att kalla vårt förslag för Skogsgläntan och intentionen är att skapa ett öppet och välkomnande kvarter som gestaltar det kringliggande landskapets karaktär. Ett kvarter som låter solljuset strila ner och som står på glänt. Vi är mycket nöjda med resultatet och är glada att Kungälvs kommun också såg potentialen i vårt förslag”, säger Therese Kilenstam som är VD för Tornstaden Projektutveckling AB.

I Kungälvs kommuns bedömning står att förslaget är estetiskt tilltalande och bidrar till en väl gestaltad bebyggd miljö med hållbarhet och miljö i åtanke. Vidare anser man att bidraget visar god variation i skala och form liksom i material- och kulörval. Att utemiljön visar en mångsidighet som inbjuder till olika typer av sammankomster, och en väl genomtänkt grönska och dagvattenhantering. Det bidrar till en långsiktig hållbar livsmiljö, med utgångspunkt i människans behov och livskvalitet, skriver Kungälvs kommun i sin motivering.

Vi har lagt ner mycket tid och omsorg för att skapa ett kvarter där de boende ska trivas under lång tid framöver. Nu ser vi fram emot att, tillsammans med Kungälvs kommun, få bidra till den framtida utvecklingen i Ytterby”, säger Martin Petersson som är Fastighetschef på Fastighets AB Tornstaden.

Byggnationen av kvarteret Skogsgläntan har nu startat och om drygt ett och ett halvt år beräknas de nya bostäderna vara klara för inflyttning.