Industribyggnad helt i trä utformas för norrländsk bioteknik

Ecohelix i Örnsköldsvik. Visualisering: August Wiklund

Sweco har fått uppdraget att utforma bioteknikföretaget Ecohelix toppmoderna produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Den byggs helt i trä, vilket fortfarande idag är ett ovanligt materialval för industribyggnader.

 

Sweco kunde i ett tidigt skede i uppdraget visa skillnader i koldioxidutsläpp och kostnader mellan traditionell betongstomme och trästomme och det visade på fördel för trä. Utöver hållbarhetsaspekter fann Sweco även tekniska fördelar med en byggnad i trä. Det innebar både kortare byggtid och mindre behov av sekundärstål för upphängning av kabelstegar och rör. Eftersom anläggningen ligger nära bostadsområden har det ställts höga krav på gestaltningen. Valet av trä i byggnaden blir ett vackert och trivsamt tillägg till boendemiljön.

– Vi ville arbeta på ett innovativt sätt och med klimatsmarta material. Ecohelix är ett företag med cirkulär och fossilfri produktion och därför är valet av trästomme och trä i fasader, trappor och traverskonsoler helt i linje med deras verksamhet. Det fina i hela uppdraget är att allt kommer från skogen, såväl råvaran i deras produktion som materialet i byggnaden, säger Merve Olsson Sarr, gruppchef för Swecos byggkonstruktörer inom industri.

Ecohelix ser möjligheten att utnyttja träet ner i minsta beståndsdel. De producerar förnybara träbaserade polymera produkter som används som hållbart lim och bindemedel i bland annat förpackningar och hemvårdsprodukter.

– Vi ville i första hand samarbeta med partners som har samma inställning och respekt till naturen, människan och miljön som vi. Sweco har en historia och mångsidig kompetens inom träarkitektur- och konstruktion, det var därför naturligt att anlita dem för vår verksamhet och vår nya industribyggnad, säger Oskar Schmidt, Ecohelix Chief Technology Officer.