SKB har invigt sitt nya kvarter, Lysosomen

Foto: SKB

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har invigit sitt nya kvarter, Lysosomen, med 128 kooperativa hyresrätter i den nya stadsdelen Hagastaden. Huset ligger vid Norra Stationsgatans östra del.

–  Det är ett nytt kvarter på en ny plats, men också bara ett stenkast från där vårt hållbara stadsbyggande började redan 1916, säger Ingrid Gyllfors, vd på SKB.

Hagastaden är den nya innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. År 2030 kommer Hagastaden att stå färdig. Då kommer här att finnas omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder på en yta som motsvarar tre Gamla stan.

Kvarteret Lysosomen består av fyra högre hörnhus och två lite lägre mittskepp och präglas av varma kulörer och detaljer som knyter an till färgpaletten i intilliggande Birkastan och Vasastan. Hälften av de 128 lägenheterna är mindre och hälften är större, med bland annat en sexrummare i etage på 137 kvm.

bild
Foto: SKB 

SKB fortsätter att expandera

Sedan SKB grundades för över hundra år sedan med det uttalade syftet att förbättra boendet för de många människor som då flyttade till Stockholm, har SKB löpande fortsatt bygga nya kooperativa hyresrätter i Stockholm.

– Precis som vi alltid har gjort så ­fortsätter vi att bygga, även när tiderna blir sämre. Det har vi gjort i tidigare lågkonjunkturer och det fortsätter vi med även nu. Tack vare vår upplåtelseform den kooperativa hyresrätten kan vi återinvestera vårt överskott för att utveckla verksamheten. Vi kan därför bygga både i låg- och högkonjunktur, säger Ingrid Gyllfors.

Idag förvaltar SKB 8 355 lägenheter, vilket gör SKB till Stockholms största hyresvärd vid sidan av de kommunala fastighetsbolagen.

– Överskottet som fastighetsförvaltningen genererar återinvesteras både i att kontinuerligt upprusta och förnya våra befintliga fastigheter, samt till att satsa på byggande av nya bostäder. Två kvarter är under produktion, ett i Kista och ett på Södermalm, och idag inviger vi ett som nu står färdigt. Våra planer är att fram till år 2029 börja bygga cirka 1 250 kooperativa hyresrätter runt om i regionen, säger Johan Jarding, fastighetschef på SKB.