Akademiska Hus blir medlem i Rättvist byggande

Bild: Ola/Akademiska Hus.

 Akademiska Hus tar nu ett aktivt steg i kampen mot arbetsplatskriminalitet i byggbranschen genom att gå med i Rättvist byggande. Arbetet med att skapa höga standarder för socialt ansvarstagande och hållbara byggen kommer underlättas framöver genom att bolaget nu får en tydlig partner och nya verktyg med målsättningen att skapa en sund konkurrens och brottsfria byggarbetsplatser.

Akademiska Hus investerar årligen ungefär 2,5-3 miljarder i ny- om- och tillbyggnationer för att utveckla attraktiva kunskapsmiljöer och campusområden runt om i landet. Bolaget ställer hårda krav på sina leverantörer och entreprenörer för att säkerställa ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet i hela byggprocessen. För att intensifiera det arbetet ytterligare ansluter Akademiska Hus nu till Rättvist byggande - en ideell förening som skapar möjlighet för byggherrar och andra aktiva organisationer i byggbranschen att samverka kring frågor som rör fusk och kriminalitet på byggarbetsplatsen.

- Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi stora möjligheter att påverka byggbranschen till det bättre. Vi ser fram emot att samarbeta med Rättvist byggande för att säkerställa att våra projekt uppfyller höga standarder för socialt ansvarstagande och en hållbar byggarbetsplats, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Arbetsmodellen som Rättvist byggande har tagit fram omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete.

Målet med Rättvist byggande är att alla entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar seriöst och följer lagar och avtal.