Nacka kommun utlyser namntävling för bygglovsrobot

Bild: Nacka kommun.

Nacka kommun har under våren tagit stora kliv för att automatisera sin bygglovshantering. Nu utlyses en tävling bland Nackaborna för att namnge kommunens nya bygglovsrobot. Namnförslagen ska vara inne senast den 14 juni, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Bakgrunden till namntävlingen är ett initiativ från politiken.

– Vår robot underlättar bygglovsprocessen och gör det enklare för Nackaborna att snabbt få sina bygglovsansökningar behandlade. Att involvera Nackaborna i att namnge roboten känns både självklart och positivt, och vi hoppas att detta skapar engagemang och kännedom om vår robot, säger Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden.

–  Vi är glada och stolta över att ligga i framkant med digitaliseringen i Nacka. Vi gör det här för kundperspektivet i första hand, men också för att arbetet på enheten blir effektivare. Det ska bli roligt att se vad Nackaborna vill att vi ska döpa vår nya digitala kollega till, säger Maria Melcher, chef på bygglovsenheten.

Alla Nackabor oavsett ålder får delta i namntävlingen, men bara ett förslag per hushåll får skickas in. Namnförslaget ska fungera över tid, i olika sammanhang och till olika grupper. Det ska också föra tankarna till byggande och vara på svenska.

14 juni är sista dag för att skicka in namnförslaget till Nacka kommun Nackas nya bygglovsrobot | Nacka kommun. Bygglovsrobotens namn tillkännages den 21 juni.