SBUF samlar utvecklingen i en årlig digitaliserings-rapport

Bild: SBUF.

Nu presenterar SBUF årets rapport om digitalisering för bygg och installation. Det är Olle Samuelson som har genomfört studien där han också listar och analyserar utvecklingen samt presenterar resultaten i ett inspelat webbinarium.

SBUF samlar utvecklingen i en årlig digitaliserings-rapport som listar och analyserar byggbranschens initiativ. Det här är den tredje årliga kartläggningen och den fokuserar på åren 2021-2022. I kartläggningen har totalt 216 projekt identifierats, varav 46 är nya och har startat sedan den förra mätningen. Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik har genomfört studien och presenterar resultaten i ett inspelat webbinarium.

– Vi ser en fortsatt stark satsning på digitalisering i branschen. Det startar nästan fyra nya projekt i månaden. Vi ser att det också sker en breddning. Fler nya tekniker används, ofta i kombination med varandra, och det kommer fram nya användningsområden för digitalisering, säger Olle Samuelson.

Bland de förändringar som skett sedan förra mätningen kan noteras en ökad bredd i användning av olika tekniker, där den tidigare starka dominansen av BIM minskar till förmån för framför allt sensorer och ”Internet of Things”, men även teknikområdet automation ökar i intresse. AI och digitala tvillingar är områden som ökat tidigare och nu befäster positionen på en högre nivå. De transformativa inslagen är fortfarande få där endast ett fåtal projekt adresserar mer övergripande förändringar i processer och affärsmodeller.

– Digitaliseringsrapporten är intressant ur flera aspekter, säger Anneli Kouthoofd, vd SBUF. Vi kan följa ämnenas bredd och utveckling men också projektens; se hur branschen samverkar eller hur de borde för att skapa och skala upp resultaten. SBUF kommer fortsätta att kontinuerligt följa utvecklingen och kanske också be Olle fördjupa sin analys inom vissa områden, till gagn för byggbransch och entreprenörer.