Anna Freiholtz blir ny energichef hos Stockholmshem

Fotograf: Stockholmshem.

Stockholmshem meddelar att man förstärker kompetensen och utvecklingen av sitt miljö- och klimatarbete när man rekryterar Anna Freiholtz som ny energichef. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Energienheten har en viktig roll i vår utveckling av energieffektivisering, digitalisering och förnyelsebar energi. Annas långa erfarenhet och breda kompetens kommer att bidra till att vi tar ytterligare viktiga steg i den resan, säger Patrik Andersson, chef Bygg & Teknik.

Anna Freiholtz kommer närmast från Uppsalahem där hon har arbetat med energi- och miljöfrågor, varav de senaste sex åren som hållbarhetschef.

– Hos allmännyttan finns en kombination av omtanke om människor, fastigheter och teknik och allt detta finns med i energifrågorna. Att Stockholmshem är ett utvecklingsinriktat företag med stor fokus på hållbarhet och energifrågor känns inspirerande, säger Anna Freiholtz. 

Stockholms stad ska minska energianvändningen med 10 procent till 2026.
– Det är ett tufft mål, men det finns mycket vi kan göra om vi alla hjälps åt. Fokus framöver blir det ekonomiska läget med högre kostnader för underhåll och energi. Jag behöver också lära känna organisationen för att se hur vi kan bygga vidare på den fina samverkan som finns både i bolaget och inom staden.

Anna Freiholtz ansvarar för Energienheten med tio medarbetare som arbetar med energi, styr- och övervakning samt värmeproduktion.