Skanska utsedd till internationell ledare inom hållbarhet av Financial Times

Fredrik Sandberg / TT: Byggföretaget Skanska. Arkivbild.

 

Skanska meddelar att de för andra året i rad blivit utsedd till ”Climate Leader” i Europa. Utnämningen är resultatet av ett gemensamt initiativ från tidningen Financial Times och datainsiktsföretaget Statista. Tillsammans har de granskat 4 000 företags utsläppsdata samt åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn tagen till en rad kriterier kopplade till verifierbara data kvalade endast 10 procent av företagen som undersökts in på listan.

– Det är fantastiskt att vi placerar oss på den här listan en gång, att göra det två gånger är en sann prestation. Det är ett bevis bland många på att våra ansträngningar att minska våra CO2-utsläpp lönar sig. Våra kombinerade utsläpp från Scope 1 och 2 fortsätter att minska och är vid utgången av första kvartalet i år 57 procent under vårt basår 2015. Vårt mål om nettonoll koldioxidutsläpp, både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja till 2045, återspeglas delvis i inkluderingen av utsläppsminskningsmål i det långsiktiga incitamentsprogrammet för bolagets 400 ledande chefer, säger Anders Danielsson, VD för Skanska AB.

– Alla våra affärsenheter har tagit fram klimatplaner som beskriver deras åtgärder, initiativ och affärscase för att minska utsläppen i linje med koncernens övergripande mål. Vi fortsätter att fokusera våra ansträngningar gällande att skala upp hållbara lösningar och nya innovationer för att ytterligare förbättra vår effektivitet och driva på utsläppsminskningar. Den pågående energikrisen har bara ökat betydelsen av en energieffektiv och hållbart byggd miljö. Skanska är väl positionerat för att möta kundernas efterfrågan gällande kompetens och lösningar inom hållbarhet, säger Lena Hök, EVP Sustainability and Innovation.