Ny sopsug invigd - möjliggör fortsatt hållbar utbyggnad av Barkarbystaden

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB. Bild: Järfälla kommun.

Barkarbystadens nya sopsugsterminal är invigd. Byggnaden är uppförd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugen kommer att serva 8 000 nya hushåll och verksamheter och ger därmed möjlighet till fortsatt hållbar utbyggnad av den nya stadsdelen på Barkarby gamla flygfält. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sopsug är ett modernt och hållbart alternativ för sophantering, med en miljöeffektiv teknik. I sopsugen transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan. Sopbilen behöver därför inte åka runt till alla fastigheter i staden utan hämtar istället allt avfall på ett och samma ställe.

– Här i Barkarby bygger vi framtidens hållbara stadsmiljö, då är ett hållbart sophanteringssystem en självklarhet. Att vi väljer sopsug där avfallet transporteras under mark har många fördelar och går hand i hand med våra höga ambitioner att utveckla Barkarbystaden till en klimatneutral stadsdel redan 2030, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Totalt kommer 8 000 nya hushåll och verksamheter att anslutas till sopsugen under de kommande tio åren. Det här är den andra sopsugsterminalen som Järfälla kommun uppför i Barkarbystaden och man har mycket goda erfarenheter sedan tidigare. Sopsug har många fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering.

– Vi jobbar för att Barkarbystaden ska vara en klimatneutral stadsdel redan 2030. Att Järfälla kommun går i bräschen och bygger sopsugen med NollCO2-certifiering och utifrån Miljöbyggnad Guld gör att vi lever som vi lär, säger Eva Ullberg.

Det är Järfälla kommun som är huvudman för sopsugssystemet samt installerar och äger sopsugsterminal, huvudnät, kvartersnät och papperskorgar. Winge Byggnads AB har byggt sopsugsterminalen och Envac sköter drift och underhåll på uppdrag av Järfälla kommun.

 

Om avfallssystemet i Barkarbystaden – sopsug och avfallskvarnar

Redan 2011 togs ett politiskt beslut i Järfälla att det expansiva stadsutvecklingsprojektet i Barkarby ska ha sopsugssystem som hanterar restavfall, tidningar och plastförpackningar. 

Matavfall hanteras i kvarnar som installeras i respektive lägenhet och verksamhetslokal. Förpackningar, såsom metall, glas och pappersförpackningar samlas in i miljörum. För att undvika att fel eller skrymmande avfall slängs i sopsugssystemet finns krav på att även grovavfall, elavfall och farligt avfall ska kunna slängas i fastigheten.