Branschföreningen Byggcheferna - Vi är oroliga för uppsägningar

Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius. Foto: Juliana Wiklund

Med svar från drygt 3 000 chefer har Byggcheferna tagit pulsen på byggkrisen just nu. Hälften av alla chefer ser uppskjutna byggstarter som den största konsekvensen av krisen. Fyra av tio chefer är oroliga för att medarbetare kan komma att sägas upp. Störst är oron i bygg och anläggning där var femte verksamhet i nuläget planerar uppsägningar.

Konjunkturläget i samhällsbyggnad vacklar. Det rapporteras om varsel och konkurser samtidigt som bygg och anläggning blev något mindre pessimistiska i april enligt Konjunkturinstitutet. Hur ska vi tolka läget våren 2023?

Branschföreningen Byggcheferna lät Novus ställa frågor till sina medlemmar i april - maj. Enligt drygt 3 000 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet är de tre vanligast förekommande konsekvenserna av byggkrisen just nu:

  • Uppskjutna byggstarter – 50 procent av alla chefer
  • Osäkerhet om affären/byggprojektet blir av – 43 procent av alla chefer
  • Risk för uppsägningar – 42 procent av alla chefer

- Uppskjutna byggstarter slår hårt på företagen i sektorn. Det kan kosta en miljon kronor i löner per månad för ett enda projekt att medarbetarna ”sitter på lådan” dvs att byggprojektet inte kommer i gång, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Mest oro för uppsägningar finns det i bygg och anläggning. Här är hälften av cheferna oroliga för att medarbetare kan komma att sägas upp. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 36 procent för Installation, 34 procent för Fastighet och 29 procent för Teknisk konsultverksamhet.

I bygg och anläggning anger 21 procent av cheferna att det finns planer på uppsägningar. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 16 procent för Fastighet, 10 procent i Installation och åtta procent i teknisk konsultverksamhet.

Planer på uppsägningar är definitivt minst i Norrland där drygt sju av tio chefer svarar att sådana inte finns. I Sydsverige är planerade uppsägningar tvärtom vanligast; här svarar nästan var fjärde chef (24 procent) att det planeras. Osäkerheten är dock stor över lag i de olika delarna av landet och störst i Stockholm där nära var fjärde inte kan svara.

- år pulsmätning bland chefer pekar på att det just nu finns en stor oro för uppsägningar men att det ännu så länge inte avspeglas i lika hög grad i form av planer på att säga upp folk.V Det tolkar jag som att det kommer att bli betydligt värre till hösten, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.