Byggstart för om- och tillbyggnad av Förskolan Björken i Lindesberg

Förskolan Björken i Lindesberg. Foto: Libo

Tisdag den 13 juni  tas det första spadtaget för om- och tillbyggnad av Förskolan Björken i Lindesberg. Spadtaget kommer att tas av representanter från Barn- och Utbildningsnämnden, barn från Förskolan Björken, entreprenören och fastighetsägaren FALAB.

Förskolan Björken består idag av fyra avdelningar som när den står klar ska innehålla tio avdelningar. I detta ingår också ett nytt tillagningskök med en kapacitet på 250 portioner och en matsal med 65 platser.

Det här ska bli en förskola där nyfikenhet, lust och glädje står i centrum, som kan erbjuda en bred pedagogisk verksamhet och leken har en central plats.

Lekmiljön ute kommer vara indelad i zoner som Trygghetszon, Aktivitetszon och Upptäckarzon.

Byggnationen beräknas starta hösten 2023 och när den står klar kommer den att vara dimensionerad för 200 barn med 16-24 barn per avdelning.

Entreprenör är TAB i Lindesberg.