Stor satsning på rekrytering till Plåt och ventilationsbranschen

Foto: Tomas Skagerlind

Att det saknas utbildade plåtslagare och ventilationsmontörer är ett stort hinder för branschen och något som det pratats om länge. För att det ska finnas kompetenta personer att anställa på lång sikt krävs att fler väljer att utbilda sig idag, och för det krävs en större generell kunskap om yrkena. Branschorganisationen Plåt & Ventföretagen genomför nu satsningen Kompetens25 för att locka fler unga till branschen, och säger självsäkert att antalet sökande till branschens utbildningar ska öka med 25 % till januari 2025.

Framtidsyrken som garanterat ger arbete

Det är få utanför branschen som vet vad man arbetar med inom plåtslageri- och ventilationsbranscherna. Många vet inte ens att dessa framtidsyrken existerar eller att de innebär stora fördelar som till exempel ett fritt arbete, bra lön och möjligheter att göra karriär. Att öka kunskapen om vad det faktiskt innebär att arbeta inom branscherna är det allra viktigaste med kampanjen Kompetens25. Och när budskapet nått ut är man inte orolig för att unga ska lockas att välja denna yrkesbana som garanterat ger arbete.

”I Sverige har det oftast funnits gott om jobb i byggbranschen, men i början av 90-talet kom vi in i en lågkonjunktur och många tvingades skola om sig. I dag är situationen liknande igen och behovet av arbetskraft inom hantverksyrkena är stort, men nu verkar ingen vilja ha dessa jobb. Jag hoppas att det delvis handlar om att kunskapen inte finns, och att många kan tänka om när de får information om vad yrkena innebär och hur det är att arbeta som till exempel plåtslagare och ventilationsmontör.” säger Tomas Skagerlind, kommunikationschef på Plåt & Ventföretagen.


Etna arbetar som plåtslagare på K.G. Hjelmgrens Plåtslageri. Foto: Peter Holgersson.

För tillväxt och välmående företag

Kompetens25 handlar om medlemsnytta och är en satsning som genomförs för att medlemsföretagen i branschorganisationen Plåt & Ventföretagen ska ha möjlighet att arbeta med tillväxt och driva välmående verksamheter även i framtiden. Även om kampanjen har ett mål satt till januari 2025 ser man långsiktigt på satsningen, och förhoppningen är att det arbete man gör nu ska ge ringar på vattnet under längre tid framöver. Samtidigt som andra typer av insatser hela tiden görs för att locka fler till branschen.

Det finns flera aktörer som bidrar till branschernas utveckling, och deras insatser är med och påverkar målet om ökat antal sökande till gymnasieprogrammen. Plåt & Ventbyrån, som ägs av Plåt & Ventföretagen och Byggnads, är en aktiv aktör som har i uppdrag att säkerställa kvalitativa yrkesutbildningar. De driver bland annat branschskolan i Katrineholm och gör stora insatser för att få fler att utbilda sig inom plåt- och ventilation.


Foto: Hans Alm.

Vägleda unga och deras föräldrar

Kommunikation och arbete tillsammans med medlemsföretagen är en av två delar inom satsningen Kompetens25. I dag finns många engagerade företag i organisationen. Det är till exempel plåtslagerier som samarbetar med skolor, tar emot lärlingar och är stolta ambassadörer för sitt yrkesval. Men mer stöttning och verktyg för kommunikation behövs för att synliggöra yrkena, vilket utgör den första delen av denna kampanj.

”Målgruppen för kampanjen är bland annat unga som ska välja gymnasieprogram och deras föräldrar som är med och påverkar. För våra medlemsföretag kan det vara svårt att veta hur man ska prata med ungdomar och vägleda i frågor om framtid och utbildning. Fler företag behöver bli bättre ambassadörer både ute på skolor och när de träffar unga och deras föräldrar i privata sammanhang. 15-åringar behöver få höra om varför man ska utbilda sig inom plåtslageribranschen, och man behöver säga till föräldrarna att ert barn ska bli plåtslagare för att väcka tankarna.” säger Tomas.

 


Byrån Starlings har tagit fram tre informationsfilmer som börjar visas under hösten. Foto: Tomas Skagerlind.

Informativa filmer till allmänheten

Den andra delen av Kompetens25 riktar sig direkt till unga och deras föräldrar. Tillsammans med byrån Starlings har Plåt & Ventföretagen tagit fram tre stycken informativa filmer om plåt- och ventilationsyrkena som kommer att börja visas digitalt och marknadsföras under hösten. Filmerna kommer att vara kopplade till kampanjsidan garanteratjobb.se där ytterligare informationsmaterial och artiklar finns att läsa om man vill få mer kännedom om yrkena.

”Vi är väldigt nöjda med filmerna som Starlings har gjort. Det är lite stöddigt att gå ut och säga att alla som utbildar sig inom plåt- och ventilationsbranscherna garanterat får jobb efter sin utbildning, men så är det faktiskt om man inte missköter sig. Det är sanningen! I dagsläget är det alldeles för få som utbildar sig till plåtslagare eller ventilationsmontör. Utbudet är långt ifrån att matcha behovet som finns på den svenska marknaden, så det antalet ska vi nu öka genom denna kampanj.” säger Tomas.

 


Jenny på K.G. Hjelmgrens Plåtslageri är yrkesambassadör för byggnadsplåtslagare. Ett initiativ som drivs av Plåt & Ventbyrån. Foto: Peter Holgersson.

Hjälpas åt att lyfta och prata om branscherna

Historiskt finns det medlemsföretag som har tackat nej till att ta emot lärlingar och på andra sätt engagera sig i att locka fler till yrkena. Samtidigt är det utmaningarna med att rekrytera som alla pratar om på kongresser och mässor. Insatserna inom Kompetens25 skickar signaler om att det inte fungerar att klaga över att det inte finns utbildade personer att rekrytera, och sedan själv inte vara med och bidra till att yrkena lyfts fram.

”Nu försöker vi alla i branschen hjälpas åt att öka kännedomen om yrkena och prata om alla dess möjligheter, som garanterat jobb efter genomförd utbildning!” avslutar Tomas uppmanande.