Ostlänken 73 kilometer ny järnväg genom Nyköpings kommun

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Foto: Trafikverket

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planeras det för en 73 kilometer lång ny järnväg och nya resecentrum vid Skavsta och i centrala Nyköping. Järnvägen ska gå mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

bild
Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. Foto: Trafikverket

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Nyköping

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Det blir också en cirka 11 kilometer lång ny järnväg via Nyköpings tätort som kallas bibana. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

  • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
  • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
  • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
  • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort
  • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar resecentrum

bild
Kartan visar Ostlänken genom Nyköping, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Vid Sjösa börjar bibanan som går via Nyköpings resecentrum i centrala Nyköping och fortsätter upp till Skavsta resecentrum. Bild: Trafikverket

Sillekrog–Sjösa

Sträckan är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett småbrutet skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. På denna sträcka planerar Trafikverket inga stationer eller tunnlar. De har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Sjösa–Skavsta och Skavsta resecentrum

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta består av cirka 22 kilometer ny järnväg, anslutningar till bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Nyköpingsåns dalgång på en hög, cirka 1400 meter lång bro. Denna järnvägsbro blir en av Ostlänkens längsta broar. Under bron passerar både väg 53 och väg 627.

Skavsta–Stavsjö

Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. Järnvägen går omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.

bild
För att passa in i landskapet ska en cirka 900 meter lång bro byggas över Svärtaån . Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket