Aluminium - en metall som profilerar sig

Aluminiumsystem för fasader, fönster och dörrar förekommer allt oftare i exempelvis kontorsfastigheter.

Lätt, starkt och formbart med obegränsade möjligheter till återvinning. Fördelarna med Aluminium är många. Den flitigt  använda lättmetall som redan finns ”överallt”, vinner mark även inom nya områden, berättar Lars-Inge Arwidson, VD för Svenskt Aluminium.

Av: Marie Karlsson  |  Foto: Agustín Sagasti | Evaldas Lasys | Lukas Mykolaitis

Aluminium är ett allsidigt material som växer sig allt starkare på världsmarknaden. Trots en orolig omvärld och en avvaktande  byggmarknad växer efterfrågan på metallen. Aluminium, som sedan länge återfinns i allt från burkar och  husgeråd till bilar, flygplan och komplexa byggnads­konstruktioner, betraktas allt mer som ett håll­bart material ­ perfekt för cirkularitet. På senare tid används aluminium frekvent  tillsammans med den nya teknik som möjliggör bland annat elektrifiering och energieffektivisering. Något som bidrar till att stärka aluminiumets position på marknaden. 

Intresseorganisationen Svenskt Aluminium representerar svensk aluminiumindustri, med ett 50-tal medlemmar med sammanlagt cirka 10 000 anställda. 

– Det finns fem stora aktörer i Sverige. Kubal som producerar primäraluminium, Gränges som tillverkar valsat aluminium för värmeväxlar­band till bilindustrin, Hydro och Profilgruppen som erbjuder extruderade aluminiumprofiler och sist men inte minst, Stena aluminium   som   arbetar med att återvinna aluminium. Dessa fem  centrala bolag, kompletteras sedan av ett stort antal mindre företag inom bland annat be­arbetning och ytbehandling, alla lika viktiga i värdekedjan, säger Lars­Inge Arwidson. 

MÅNGSIDIG METALL
Fordons­ och byggbranschen tillhör de  traditionellt sett största branscherna för svenskt aluminium och en stor del av de högteknologiska produkter som tillverkas går på export. Mellan 15 och 20 procent av all tillgänglig aluminium i Sverige används till olika typer av byggnads­konstruktioner. Trots att aluminiumprofiler fyller många olika funktioner, lyckas  byggbranschen hela tiden hitta fler användningsområden för metallen. Leveransen till kommersiella fastig­heter överväger, men marknaden växer även för lägenheter och småhus, där exempelvis allt fler balkonger och fönster till privata bostäder tillverkas i aluminium.  

– Vi pratar om ett av byggbranschens mest  förekommande material. Det används  exempelvis ofta för tak, fasader och fönster, men är mycket vanliga i alla sorters konstruktioner. Materialets goda korrosionsegenskaper ger låga underhållskostnader, lång livslängd och tack vare sin formbarhet är aluminium också tacksamt att jobba med ur arkitektsynpunkt, säger Lars­Inge.

bild

PRIMÄRALUMINIUM FRÅN SUNDSVALL
Aluminium framställs av bauxit, en råvara som finns i närmast oändliga mängder. Dock inte i Sverige, tillgången är som störst i länder runt ekvatorn. Från bauxit framställs aluminium­oxid, eller alumina, som i sin tur blir till  primäraluminium genom elektrolys. 
Den svenska aluminiumkedjan startar i Sunds­vall, hos företaget Kubal.

– Kubikenborg Aluminum är det enda smält­verk i Sverige som framställer primäraluminium. Här produceras ungefär 135 000 ton aluminium per år i en process som tillhör en av världens minst miljöbelastande, men som måste bli ännu bättre. Mycket forskning pågår för att ytterligare minimera koldioxidutsläppen. Hela branschen genomsyras av en hög hållbarhetsambition, jag skulle säga att miljö­ och klimatfrågan är överst på allas agenda just nu, säger Lars­Inge. 

VIKTIG DEL I HÅLLBAR OMSTÄLLNING
Aluminiumindustrin har sedan länge  engagerat sig i hållbarhet, mot klimatförändringar.  Sedan 1990 har den europeiska produktionen av primär aluminium lyckats minska CO2­ utsläppen per ton med 55 procent, något som bara är början av de kraftigt reducerade utsläpp som är målet till 2050. 

Dagens hållbara omställning gynnar alu­minium och man skulle kunna påstå att  förhållandet faktiskt är ömsesidigt. I takt med jakten på nya, energismarta lösningar kommer egenskaperna hos aluminium till allt större   nytta. 
Vi ser hur aluminium stärker sin position och fyller en viktig funktion också inom de gröna näringarna och elektrifieringen av samhället, säger Lars­Inge.

bild
Lars-Inge Arwidson, VD för Svenskt Aluminium.

– Aluminium har många egenskaper som lämpar sig väl för den hållbara omställning som sker. Bland annat bidrar den till minskad energi­förbrukning, tack vara dess låga vikt. I  elbilar, har stålkonstruktioner och bränslemotorer helt ersatts av batteri och chassi i aluminium. Vi  kommer att behöva betydligt fler batterier i fram­tiden, där aluminium är ett kritiskt material tack vare dess elektriska och termiska egenskaper. Materialet används också i solcellsanläggningar och i vind­ och vattenkraftverk och bidrar på så sätt till produktion av hållbar energi. 

100 PROCENT ÅTERVINNINGSBART
Kanske att det mest unika med aluminium är möjligheten till obegränsad återvinning, dess­utom helt utan kvalitetsförlust. Materialet är till 100 procent återvinningsbart och behåller alla sina ursprungliga egenskaper i processen. Vid återvinning går bara fem procent åt, av den energi som förbrukas vid framställning av  primäraluminium. 

– Världen behöver fler cirkulära processer. Det känns fint att veta att omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats fort­farande är i omlopp. Vi på Svenskt Aluminium jobbar för att ständigt utveckla aluminium och för att det så ofta som möjligt ska ses som det naturliga materialvalet med hänsyn till säkerhet, ekonomi, design och inte minst, till ett hållbart samhälle. Vi har gott hopp om att lyckas, säger Lars­Inge. ■

bild