Fasadgruppen inleder samarbete med Fastum

Foto: Fasadgruppen/Fastum

Fasadgruppen har genom dotterbolaget SmartFront ingått ett samarbetsavtal med Fastum avseende energiutredningar och fastighetsrenoveringar med fokus på klimatskalet och SmartFront-metoden.

Fastum är en helhetsleverantör inom fastighetsförvaltning till främst bostadsrättsföreningar. Genom samarbetsavtalet kommer Fastum att rekommendera och marknadsföra energiutredningar och olika renoveringsåtgärder som höjer energiprestandan till sina kunder. Fasadgruppen kommer erbjuda stöd till Fastum i utbildning och utveckling av personal inom de tjänster som samarbetet avser.

”Vi är glada att inleda detta samarbete med Fastum, som syftar till att hjälpa Fastums kunder att fatta välgrundade beslut som förbättrar energiprestandan i deras fastigheter. Genom att genomföra energiutredningar får bostadsrättsföreningarna en tydlig bild av vilka energibesparingar man kan nå med olika typer av insatser. Beroende på fastighetstyp och skick kan det vara allt från fönsterrenovering till en uppgradering av såväl fasad som ventilation”, säger Stefan Forsberg, produktchef för SmartFront.

EU förväntas inom kort besluta om den slutgiltiga revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Genom direktivet förväntas många bostadsrättsföreningar behöva genomföra energirenoveringar för att klara nya hårdare krav på energieffektivitet.