Återvinningen av emballageplast för trävaror ska styras av branschgemensamt krav

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring branschgemensamma krav rörande plastemballage av trävaror. Foto: Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring branschgemensamma krav rörande plastemballage av trävaror. Arbetet är en del i att öka cirkulariteten inom byggsektorn och bidra till lägre klimatpåverkan och minska avfallsmängden.

Plast har många bra egenskaper för att skydda många av byggmaterialhandelns produkter. Den skyddar mot väta, UV-strålning och underlättar transporter. Byggmaterialhandeln använder årligen stora mängder plast. För att minska miljöpåverkan vill byggmaterialhandeln öka återvinningen av den emballageplast som används i logistiken.

Tillsammans har handeln enats kring att

 • Plastemballagematerial som används ska bestå av minst 30 viktsprocent materialåtervunnen PCR-plast (Post Costumer Recycled plast).
 • Leverantören skall på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.
 • Leverantören ska främja att de plastemballage som används är designade för materialåtervinning.
 • Plastemballaget ska vara tillverkad av monomaterial (Polyetan, Polypropen eller ofärgad Polyetentereftalat, PET) alternativt enkelt gå att separera.
 • Tryck och etikett får inte täcka mer än 60 procent av förpackningens yta. Etiketter skall gå att tvätta bort med vatten och vara i samma material som förpackningen om den är plastbaserad.
 • Förpackningen ska inte vara infärgad med kimrök bortsett förpackningar där UV-skydd är nödvändigt.
 • Byggmaterialhandeln åtar sig att samla in plast från egna verksamheten separat från andra material samt bedriva arbete för att minska åtgången av plastemballage.
 • Byggmaterialhandeln åtar sig att informera kunderna om att plastemballagen är viktiga att återvinna.
 • Byggmaterialhandlarna kommer att följa utvecklingen och hålla kraven aktuella när tekniska framsteg gör det möjligt.

  -Tack vare samarbetet med våra leverantörer minskar vi miljöpåverkan från emballage. Genom att börja ställa krav vill vi bidra till att plastmaterial kommer tillbaka för återvinning men visa att det finns en marknad för de återvunna materialen. Plastemballage från virkespaket och liknande samlas in antingen från byggmaterialhandeln eller från byggarbetsplatsen. Genom att vi ställt krav blir det enklare för emballagetillverkarna att återvinna plast för att användas igen säger Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial och ordförande i Byggmaterialhandlarnas VilmaBas Trägrupp som drivit arbetet med branschgemensamma krav.

  -Flertalet byggmaterialhandlare har redan idag separat insamling av plast. Med de nya kriterierna för plastemballage från leverantörer skapas bättre förutsättningar att återvinna plast från stora emballage, både hos byggmaterialhandeln men också på byggarbetsplatserna. Genom att våra leverantörer hjälper till att säkerställa plastens egenskaper ökar vi möjligheterna till ett cirkulärt flöde. Den resurs av plast som går till återvinning får också en högre kvalitet för plastfabrikanten som gör ny plast igen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Kraven kommer att börja gälla from 1 januari 2024.