Samhällsbyggande med kompetensutmaning

Invändiga solskydd i taket på Regionhuset i Kalmer, ett innovativt projekt av Joli interiör, vinnare av 2019 års Solskyddspris

bild
Kvarteret Laxen är en komplex byggnad ritad av Gert Wingårdh. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Guld och har en spektakulär solavskärmning, i form av fasadpersienner i sex olika lamellfärger i fyra olika mönster. Automatiken innebär en väsentlig energieffektivisering av inomhusmiljön och fönstermiljön. Projektet drog hem Solskyddspriset 2021 till Alusol.

När det blir för varmt eller kallt använder vi onödigt mycket energi för att skapa ett sunt inomhusklimat. Och det är många aktörer i bygg-sverige och samhället i stort som behöver bli bättre på att planera för och balansera solens effekter för att kunna skapa hälsosamma och energieffektiva miljöer.

Av: Svenska Solskyddsförbundet  |  Foto: Svenska Solskyddsförbundet

Margareta Bergetun är förbundssekreterare och VD för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet. Hon menar att solskydds­branschen är en viktig samhällsaktör för en håll­bar omställning och god folkhälsa. 

– En framtidsbransch tycker vi själva! Och det vill vi att fler ska förstå. 

Klimatförändringarna är vår tids största  samhällsfråga. Solavskärmning är en enkel  lösning som främjar människors hälsa OCH sparar en­ergi – året runt. 

bild
Margareta Bergetun, förbundssekreterare för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet.

­FOLKHÄLSA I FOKUS
Ett oförutsägbart klimat skapar stora  utmaningar för folkhälsan, inte minst då  värmeböljorna kommer att bli längre och mer frekventa.

Det  påverkar inomhuskomfort och därmed  människors trivsel, produktivitet och inte minst hälsan hos samhällets sköraste invånare.  Tiotusentals människor avlider i Europa i varje värmebölja. 

– I Sverige kom vi undan med blotta för­skräckelsen i år, säger Margareta, men klimat­förändringarna gör läget oberäkneligt.

Att anpassa befintliga bostäder, och framför allt skolor och äldreboenden, genom att  begränsa solvärmelasterna under varma  perioder, är där­för – eller borde vara – en självklarhet. 

bild
Stora värmeproblem i en bilhall. En lutande glasfasad innebar att det inte fanns möjlighet för utvändig solavskärmning. En kombination av olika system och specialtillverkade lösningar skapade till slut en fungerande solskyddsinstallation.

ENERGIEFFEKTIVISERING FÖRST
Att effektivisera användningen av befintlig  energi måste vara en grundbult i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, menar man på Solskyddsförbundet. Och en smart solskydds­anläggning gör just det.

Ett varmare klimat driver efterfrågan och  användningen av aktiv kylning. Naturligtvis finns energieffektiva system, men försäljnings­rekord år efter år för portabla AC berättar en annan historia.

– Det borde det vara helt oacceptabelt för alla som äger eller förvaltar en byggnad, att  producera kyla utan att först nyttja effektiv sol­avskärmning.
Dessutom kan man spara energi genom att använda invändiga solskydd under kalla vinter­nätter. 

– Men det saknas kunskap hos allmänheten, offentlig och privat sektor och inom politiken kring hur och hur stor skillnad det gör.

bild
Nytänk och innovation med gardiner formklippta på plats, skapar en unik karaktär i rummen.

SAMHÄLLSBYGGANDE MED KOMPETENSUTMANING
Många av solskyddsbranschens aktörer är eller har varit traditionella hantverkarföretag, med fokus på kvalitet i produkt och installation. Men det som varit enkla lösningar på svåra problem, är nu mer integrerade och ganska komplexa  lösningar i sammansatta system; Glas, fasad och inte minst automationslösningar som ”hjärnan” i byggnaden måste beaktas. 
– Här har branschen en utmaning tror jag, säger Margareta. Det råder det brist på  montörer hos oss som i övriga installatörsbranschen. Men vi behöver också annan, ny kompetens in i  branschen. Formgivare, ingenjörer, innovatörer och konsulter har möjlighet att skapa nytt och göra samhällsnytta hos oss.

Redan nu finns solskydd i kombinationen med solceller men det finns fler  branschöverskridande samarbeten att undersöka menar man på Sol­skyddsförbundet.    
I en mer cirkulär framtid måste vi  fokusera på som redan är tillverkat. Det betyder att  renovering ­ med fokus på energi – är viktigt i solskyddsbranschen framöver. 

– De flesta byggnader vi kommer att använda i framtiden finns ju redan, avslutar Margareta Bergetun.  Och idag byggs och renoveras det med många och stora fönster. Vi älskar och behöver ju dagsljuset här uppe i norr. Men det blir lätt en konflikt med krav på energihushållning. En konflikt som solskyddsbranschen enkelt löser. ■

bild

 

bild

bild