B&B Bro & Betong Projektledning AB ansluter sig till XPartners

Arkivbild.

Teknikkonsultgruppen XPartners utökar med ett nytt bolag B&B Bro & Betong Projektledning AB och kommer med denna utökning bli ca 440 anställda. Med denna affär förstärker vill man stärka XPartners koncern både kompetens och resursmässigt, och tjänsteutbudet breddas inom infrastruktur och stadsutveckling.

Bolagen kommer att omsätta ca 670 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket kommer stärka XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.