Ackas Stad och NCC inleder planeringsfas för Toijala lågstadieskola

Illustration: NCC

Ackas stad och NCC har ingått ett avtal för att inleda planeringsfasen för den nya grundskolan i Toijala. Enligt nuvarande uppskattningar förväntas planeringsfasen pågå i ungefär sex månader. Toijala lågstadieskola kommer att rymma cirka 300 elever och erbjuda undervisning från förskoleklass till sjätte klass. Byggnaden kommer att bestå av tre våningar och ha en totalyta på cirka 4 000 m2. Efter slutförandet av planeringsfasen kommer skolan att byggas som en totalentreprenad.

bild
Illustration: NCC

Skolan kommer att uppföras i energiklass A och planeras att använda jordvärme som huvudsaklig värmekälla, med övervägande av solenergi. Byggnaden kommer att uppfylla specifika normer och klassificeringssystem för hållbarhet, såsom Kuivaketju 10 och kriterierna för Sunda huset. Verksamhetssätten för renhetsklassen P1 och inomhusluftsklassen S2 kommer också att följas under byggandet. Målet är att uppnå fyra stjärnor i den finska TS-klassificeringen, representerar näst högsta nivå i det femgradiga klassificeringssystemet.

Ackas stadsdirektör, Antti Peltola, framhåller att den nya grundskolan är en attraktionsfaktor och en viktig del av Ackas skolnätverk. Petri Moksén, regionchef på NCC, uttrycker glädje över att fortsätta samarbetet och betona företagets snabba möjlighet att bygga en annan miljövänlig skolbyggnad för staden. Det är ännu svårt att exakt förutsäga längden på pågående planändringsprocess, men båda parter är beredda på att det kan ta upp till ett år.