Byggföretagen stödjer bankernas hållbarhetsåtgärder inom byggsektorn

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Några av landets banker presenterar nu bankinitiativet Hållbar Byggbransch, vilket inkluderar särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet. Byggföretagen har en nolltolerans mot  medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att kringgå lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankens initiativ till en sundare konkurrens inom byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen har aktivt deltagit i framtagandet av kravspecifikationer och vilkorsbilaga sedan arbetet med bankinitiativet startade. I samverkan med medlemsföretag har Byggföretagen också bidragit med synpunkter och genomfört pilottester av ett kontrollsystem som krävs för att uppfylla kraven i bankinitiativet.

– Vi utvecklar nu vägledning, rutiner och verktyg som underlättar för Byggföretagens medlemsföretag att uppfylla villkor och krav i bankinitiativ. Samtidigt kommer vi, tillsammans med bankerna och byggherrarna, att följa utvecklingen under implementeringsperioden för att identifiera eventuella justeringar som behöver göras, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.