Wästbygg tilldelas kontraktet för Ölmstadskolan i Jönköping

Foto: Wästbygg

Wästbygg har nyligen säkrat uppdraget att uppföra Ölmstadskolan i den norra delen av Jönköpings kommun genom att vinna en framstående upphandling. Detta projekt omfattar konstruktionen av en F–6-skola för cirka 225 elever, inklusive ett tillagningsskök, samt en förskola med sexavdelningar och en fullstor idrottshall. Utöver byggnaderna ingår också anläggning av nya gång- och cykelbanor i närområdet kring skolan. Ordervärdet för detta omfattande projekt uppgår till 162 miljoner kronor.

Ölmstadskolan representerar Wästbyggs andra producera skolprojekt i Jönköping på kort tid, efter att bolaget tidigare säkrat avtal om om- och tillbyggnaden av Slättenskolan under sommaren.

Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB, uttrycker sin tillfredsställelse över att företaget återigen har lyckats i den konkurrensutsatta marknaden. Han ser fram emot att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Jönköpings kommun och att tillsammans skapa trivsamma och ändamålsenliga skollokaler för barnen i Ölmstad.

Byggnationen planeras att påbörjas i början av 2024, och en ambitiös tidsram sätts upp för att Ölmstadskolan ska vara klar för överlämning till Jönköpings kommun i november 2025. Detta projekt förväntas inte bara tillföra viktiga skolresurser till området utan också bidra till den övergripande utvecklingen och välmåendet för samhället i den norra delen av Jönköpings kommun.