Jan Brundin belönas med Riddare av Trämarknadsorden 2023

Riddare av Trämarknadsorden 2023 - Jan Brundin Svenskt Trä. Foto: Svenskt trä

Jan Brundin har tilldelats det prestigefyllda priset Riddare av Trämarknadsorden 2023, vilket överlämnades vid Trämarknaden i Karlstad. Utmärkelsen tilldelades honom för hans forskningsinsatser inom trä, särskilt inom områdena handel och hållfasthetssortering av trävaror.

 

– Det är otroligt hedrande. Jag är stolt och tacksam för alla mina år inom träforskningen och det känns extra fint att få kröna det arbetet med denna utmärkelse. Det är också väldigt roligt att betydelsen av standardisering för svensk träexport lyfts på det här sättet, säger Jan Brundin, Riddare av Trämarknadsordern 2023.

Jan Brundin har rötter i norra och mellersta Norrland. I över 45 år har han varit verksam vid forskningsinstitut i Stockholm. 

– Jan Brundins stora kunskaper och brinnande intresse för handelssortering och hållfasthetssortering av trävaror har tagit honom långt bortom landets gränser. I såväl Storbritannien som USA har arbetet med provning och godkännande av svenska trävaror i enlighet med de lokala standarderna möjliggjort en ökad svensk export, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel vid branschorganisationen Svenskt Trä.

I motivering till utmärkelsen står bland annat följande:
Riddaren av Trämarknadsordern 2023 tilldelas en norrländsk fura som har ägnat hela sitt liv åt träforskningen. Personens arbete med att beskriva, mäta, sortera och standardisera egenskaper hos trävaror har i stor utsträckning lagt grunden till hur vi idag handlar med trä. I en alltmer digitaliserad värld där standardiserade egenskaper är en förutsättning för effektiv informationshantering kommer det att vara minst lika viktigt för framtiden.

Efter sin civilingenjörsexamen år 1969 från Kungliga tekniska högskolan, fick Jan Brundin ansvaret för utvecklingen av en teknik som då var obeprövad men som snabbt fick genomslag och än i dag används på nästan alla sågverk – det handlade om maskinell hållfasthetssortering av konstruktionsvirke.

Årets pristagare sitter inte bara själv på en stor kompetens utan är också generös att dela med sig. Oräkneliga är de utbildningar som Jan Brundin har utfört genom åren för vetgiriga virkessorterare.

Fortfarande verksam har årets Riddare på senare tid varit den ledande nordiska experten vid framtagandet av de nya gemensamma nordiska handelssorteringsreglerna ”Handelssortering av Trävaror”.