Assemblin får installationsuppdrag av Skanska - ny utvecklingsanläggning i Lund

Fotograf: Illustration 1, Skanska.

Assemblin har erhållit uppdrag av Skanska att utforma och installera el, värme, vatten, kyla och gas i en ny utvecklingsanläggning i Lund (kv. Höjdpunkten 5). Installationsuppdraget uppskattas till 85 MSEK.

På uppdrag av fastighetsbolaget Vectura ska Skanska bygga en ny anläggning om cirka 24 000 kvm med kontor, laboratorium och testmiljö. Markarbetet har påbörjats och byggnaderna beräknas stå färdiga mot slutet av 2025.

Nu står det klart att Assemblin har tecknat avtal med Skanska om att ansvara för el- och VS-tekniken i anläggningen vilket inkluderar utformning och installation av el-, kraft- och belysningssystemen samt värme-, vatten-, kyl- och gassystemen. Projekteringen ska vara klar i april 2024 och därefter vidtar installationsarbetet. Uppdragets totala ordervärde uppgår till cirka 85 MSEK.

- Vi är mycket glada över detta uppdrag, som ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och redundans. Utmärkande för projektet är avancerade gassystem vilket kräver särskild kompetens. Detta blir ett av våra större just nu pågående installationsprojekten i södra Sverige, och vi ser verkligen fram mot att i nära samverkan med våra beställare och andra berörda få bidra till detta spännande projekt, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef på Assemblin VS.