Inwoco tar steg inom återbruk i nyproduktion

Bild: Inwoco.

Återbruk tar en central roll inom byggindustrin och fastighetssektorn när miljömedvetenheten och hållbarhetsfokuset fortsätter att växa. Inwoco, ett företag med nära 100 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och ett samlat totalvärde överstigande 50 miljarder kronor, positionerar sig som ledande inom hållbar och miljövänlig nyproduktion.

- Från start har vi haft med hur våra ytterväggar kan demonteras och återbrukas i minsta beståndsdel. Då blir det cirkulärt och återbruk från start, även i ren nyproduktion, förklarar Erik Söderholm, delägare på Inwoco.

I en tid där fastighetsbranschen står inför utmaningar som kortare livscykler och ökande avfallsmängder, fokuserar Inwoco på minskning av koldioxidutsläpp och ökad material- och energieffektivitet. Deras engagemang sträcker sig till att ompröva och förbättra avfallshantering, samtidigt som de ökar ansträngningarna för återanvändning och återvinning.

- Inwoco är drivna av att göra branschen, fastigheterna och produkterna mer hållbara och klimatsmarta för framtida generationer. Vi integrerar den cirkulära och hållbara aspekten från projektets början, vilket inkluderar kalkyler och klimatberäkningar även vid nyproduktion, säger Erik Söderholm.

Företaget tar nu ledningen inom hållbart byggande och miljövänlighet genom en patenterad produktionsprocess för att skapa industriellt bärande ytterväggar och utfackningsväggar i trä. Resultatet av deras arbete innefattar inte bara användningen av förnyelsebar råvara utan också en tidseffektiv lösning, minskad transport och minimalt spill.

En central innovation är användningen av en digital tvilling för att märka varje block och enhet i Inwocos klimatskal från början. Detta möjliggör enkel identifiering, demontering och återbruk, vilket positionerar företaget som en viktig aktör inom utvecklingen mot att möta morgondagens miljökrav.

Genom att ta tillvara på återbrukat trä från tidigare fastigheter möjliggör Inwoco traditionellt återbruk även i nyproduktion av bärande ytterväggar. I deras produktionsprocess återbrukar de nedhyvlat trä genom att anpassa det till deras läkt, vilket skapar en hållbar och anpassningsbar lösning.