Folkhem vinner markanvisningstävling för klimatpositiva bostäder i Rosendal, Uppsala

Rosendal. Illustration: Folkhem

Uppsala kommun har utsett Folkhem som en av de fyra vinnarna i markanvisningstävlingen för klimatpositivt byggande i Rosendal Etapp 4. Den framstående byggherren planerar att uppföra 120 bostäder med en planerad byggstart 2025.

I våras bjöd Uppsala kommun i aktörer att delta i markanvisningstävlingen med ett fokus på att skapa en klimatpositiv byggnad, med högst 165 kg koldioxidutsläpp per kvadratmeter. Folkhems anbud bedömdes vara bland de fyra bästa och ger dem nu möjligheten att vara en del av att utveckla Sveriges, möjliga Europas, första klimatpositiva stadsdel.

Anna Ervast Öberg, Operativ chef på Folkhem, uttrycker entusiasm över möjligheten att applicera deras LCA-styrda utvecklingsprocess och skapa en demonstrator för hållbar byggande som kan inspirera hela landet. Folkhem, som traditionellt bygger med trästomme, kommer i Rosendal att pressa gränserna för hållbart byggande genom att integrera biobaserat material i så många byggdelar som möjligt och använda återbruk där det är möjligt.

"Att öka mängden biobaserade material i alla byggnadsdelar kommer att vara avgörande för att uppnå våra mål," säger Anna Ervast Öberg och betonar vikten av att optimala installationer och ytskikt för att möjliggöra klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar. Med ambitionen att skapa en klimatpositiv stadsdel ser Folkhem fram emot att bidra till utvecklingen av hållbara bostäder och inspirera andra att följa deras exempel.