White Arkitekter leder stort stadsutvecklingsprojekt söder om Uppsala

Representanter från White Arkitekter och Uppsala kommuns blivande utvecklingsbolag Foto: White Arkitekter/Uppsala kommun

Just nu planeras ett av de mest omfattande stadsbyggnadsprojekten i Sveriges historia strax söder om Uppsala. White Arkitekter har fått i uppdrag av Uppsala kommuns blivande utvecklingsbolag att skapa strukturplaner och visioner för de centrala kvarteren kring den nya järnvägsstationen söder om staden.

Med en förväntad befolkningstillväxt fram till år 2050, där antalet invånare beräknas nå 330 000, är ​​detta strategiska utvecklingsprojekt planerat för att möta behoven hos en växande stad. Det omfattar södra Uppsala och inkluderar bland annat en ny spårväg och en modern järnvägsstation. Det planerade centrumet runt den nya stationen sträcker sig över 300 000 kvadratmeter och blir navet för en blandstad med 10 000–20 000 nya bostäder och 25 000 arbetsplatser.

Tobias Fröberg, projektansvarig för utvecklingsbolaget Uppsala kommun, kommenterar valet av White Arkitekter: "Stadsnoden kring den nya järnvägsstationen i södra Uppsala är ett spännande och utmanande projekt. För arkitektuppdraget hade vi flera mycket kompetenta anbud att utvärdera, och det som slutligen avgjorde var Whites vision och organisation."

Målet för projektet är att skapa ett inkluderande centrum med både kulturella och kommersiella inslag, där människor kan mötas och trivas under dagen och kvällen. En betoning läggs på grönska och närhet till naturen för att främja både människor och biologisk mångfald. Det nya centrumet är också i linje med Uppsalas mål att vara klimatpositivt år 2050, och det strävar efter att vara resurseffektivt och klimatpositivt.

Raimo Joss och Anders Tväråna från White Arkitekter uttrycker sin entusiasm: "Vi ser fram emot att vara en del av detta spännande utvecklingsprojekt och tar med oss ​​vår långa erfarenhet av hållbar stadsutveckling. Med höga hållbarhetsambitioner som en röd tråd kan centrumet bli en värdefull tillägg i det växande Uppsala. Nu ser vi fram emot att tillsammans med utvecklingsbolaget och andra samarbetspartners ta det första steget i detta projekt."