PAROC ZEROfix är det optimala valet för effektiv träbyggnadsisolering

Stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial, något som allt oftare är ett krav när det gäller konstruktioner av trä. PAROC står för energieffektiva och obrännbara isoleringslösningar av stenull för bland annat nybyggnation och renovering. PAROC ZEROfix är en självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar som lämpar sig särskilt väl för träbyggnader.

PAROC ZEROfix är ett unikt självbärande monteringssystem som är perfekt för att fästa fasaden i den bärande stommen genom det yttre isoleringsskiktet. Infästningsmetoden består av horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av både isoleringen och utvändig beklädnad. PAROC ZEROfix monteras på utsidan av bärande stommar av KL-trä, betong, tegel samt träregelstommar. ZEROfix är ett väletablerat alternativ på marknaden som använts i otaliga träbyggnadsprojekt under årens lopp.

bild
PAROC WAS35, PAROC ZERO, ZEROfix. Trä konstruktion

Snabbt och effektivt montage

ZEROfix erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att få ett välisolerat hus. Ett tjockt isoleringslager av stenull på utsidan av en trästomme minimerar risken för fukt eftersom stenull är ett material som driver fukten ut från fastigheten. PAROC ZEROfix kan användas på alla typer av byggnader i byggnadsklasser Br1, Br2 och Br 3. Systemet kan både användas vid nybyggnation såväl som vid renovering.

–Många isoleringsmontörer uppskattar det faktum att ZEROfix går snabbt och effektivt att montera, vilket bland annat beror på att produkten består av ett fåtal ingående komponenter. det finns lösningar med systemet som är testade och godkända enligt SP Fire 105, säger Christian Löfvenholm, ansvarig för föreskrivande led på Paroc.

bild

Nu kommer också ökade brandskyddskrav från försäkringsbolag gällande vilka material som ingår i träbyggnationer. Boverkets byggregler tar inte hänsyn till hur brandskydd i en träfasad påverkas på lång sikt. Därför ställer t ex Länsförsäkringar nu bland annat krav på att brandskyddet i träfasader ska ha bevisad beständighet i utomhusklimat.

Fakta: PAROC står för energieffektiva och obrännbara isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshorelösningar. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen och Polen och levererar dem till kunderna i våra välkända rödvitrandiga paket.

bild
PAROC ZEROfix.

Fakta: PAROC står för energieffektiva och obrännbara isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshorelösningar. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen och Polen och levererar dem till kunderna i våra välkända rödvitrandiga paket.