Skanska, NCC och Masonite Beams i internationellt samarbete

Bild: Masonite Beams.

 

Skanska, NCC och Masonite Beams har under det senaste året samarbetat i ett internationellt projekt inom byggsektorn. Fokus har legat på att effektivt hantera produktinformation med målet att etablera en grund för ett gemensamt system inom EU. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Detta samarbete har enligt bolagen potential att revolutionera informationshanteringen inom byggsektorn och skapa en enhetlig plattform för effektiv och standardiserad kommunikation över gränserna.

– I dag är det som ”hela havet stormar” när det gäller den typen av deklarationer. Det skiljer sig mellan olika länder, och det kan förekomma olika system inom ett och samma land, berättar Martin Erlandsson, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit en av de ansvariga i pilotprojektet.

Enklare hantering av produktinformation i byggsektorn

Projektet syftar till att förenkla publicering och sökning av produktinformation samt underlätta internationell handel, vilket kommer att gynna materialleverantörer och entreprenörer inom byggsektorn.

– Vi har ju bland annat haft med Skanska i projektet, och de jobbar jättehårt med de här frågorna. Överlag har de stora byggaktörerna ett stort driv att komma vidare. De behöver hantera ökande krav på hållbart byggande från såväl myndigheter som marknaden, säger Tommy Persson forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams.

Projektet har enligt samarbetsparterna varit framgångsrikt och pekar på tydliga fördelar för byggsektorns aktörer. Nästa steg är att utveckla metoder för implementering av datamallar.