Ledare- Skapandet av trevliga stadsmiljöer

Välkommen till årets sista utgåva av  Aktuella Byggen. I denna utgåva  fokuserar vi bland annat på ljudmiljö och soundscaping, en central aspekt av modern stadsplanering. Under ledorden ”ljud ska vara genomarbetat” utforskar vi hur  ljudutmaningar i ljudutsatta områden kan lösas för att skapa  funktionella och trevliga stadsmiljöer.

Trevlig läsning! Amanda Hardwick, chefredaktör

Ett utmärkt exempel på en sådan utmaning är Masthuggskajen i Göteborg, ett område som tidigare präglades av tung industri, hamn­verksamhet och trafikströmmar. När området skulle omvandlas till en modern och  attraktiv stadsdel med bostäder, kontor och service upp­stod en grundläggande fråga: Hur kan man skapa en ljudmiljö som är både behaglig och  funktionell i ett område med en historisk  bullrig bakgrund?

Forskning visar att höga bullernivåer kan påverka hälsan negativt. Därför är det viktigt att skapa ljudmiljöer där människor trivs och mår bra. För Masthuggskajen har  ljudkonsulter föreslagit åtgärder som låga skärmar, ljud­absorberande material, jämn vägbeläggning och växlighet. Även konstnärliga lösningar som vattenkonst har övervägts för att skapa unika ljudlandskap.
 
Vi presenterar även nya regler som träder i kraft vid årsskiftet för att öka säkerheten och minska arbetsmiljöriskerna i bygg­ och  anläggningsprojekt. De nya reglerna kommer att klargöra vilka ansvar och uppgifter som  åligger byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljö­samordnare och tillverkare av monterings­färdiga byggnader och anläggningar. Dessa  regler  kommer underlätta för byggherrar att välja lämpliga aktörer och ställa tydliga arbets­miljökrav i avtalen. Denna omfattande reform syftar till att främja ett tidigt förebyggande  arbetsmiljöarbete och därmed minska olyckor och ohälsa i branschen. 

Vi på Aktuella Byggen vill tacka för ett händelse rikt byggår 2023! Det har varit ett år fyllt med utmaningar men vi har samtidigt fått se fantastiska projekt ta form och imponerande innovationer inom byggbranschen. Vi ser fram emot att ta oss an byggåret 2024 tillsammans med er. Ett nytt år fyllt med spännande projekt, utmaningar och möjligheter väntar! ■