Spadtag för HSB brf Fotografen i Nya Hovås

Foto: Rickard Fränberg.

HSB Göteborg har nu tagit det första spadtaget för HSB brf Fotografen i Nya Hovås. Det är den medlemsägda bostadsutvecklarens tredje och avslutande nyproduktionsprojekt i det naturnära och populära området strax utanför Göteborg.

Här har bygget av 34 nya och hållbara bostäder för HSBs medlemmar och bosparare redan påbörjats. Säljstart av projektet beräknas ske under hösten 2024 och inflyttning är planerad till sommaren 2025.

Spadtaget togs av HSB Göteborg vd Lars Göran Andersson och Petra Ahlström, affärschef NCC Building.

– Vi startade med HSB brf Boulevarden och byggde sedan HSB brf Esplanaden. Nu lägger vi de sista pusselbitarna i området med HSB brf Fotografen. Med sitt läge strax utanför stan och närheten till naturen får de som väljer att bo i denna småskaliga blandstad i världsklass det bästa av två världar, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef bygg, fastighet och förvaltning på HSB Göteborg.

Intresset för området har varit stort sedan första början och idag har HSB Göteborg fler är 1 200 intressenter för de nya bostäderna som byggs. Husen är ritade av Arkitema och det är byggbolaget NCC som fått uppdraget att bygga brf Fotografen genom en totalentreprenad.

– Vi är glada att få fortsätta det goda samarbetet med HSB då vi nu har fått i uppdrag att uppföra Brf Fotografen. Vi har tidigare bland annat byggt Brf Sannaparken och Brf Spanjoletten för HSB Göteborg, och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet och skapa fler trivsamma hem, vilket ligger i linje med NCC:s strategi, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building.

Brf Fotografen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och projektet har en tydliga hållbarhetsprofil. Bland annat kommer fastigheten att förses med solceller och ett solhybridsystem som kombinerar solel och solvärme - en ny teknik som ökar verkningsgraden med upp till 20 procent på solcellerna - samtidigt som värmen återförs ner i borrhålen för energilagring. Lösning har utvecklats i samarbete med forskningsarenan HSB Living Lab.