Byggelements nya fabrik står klar

Fotograf: Tomas Enqvist/Progress Media Lab.

Nu står Byggelements nya fabrik i Ucklum utanför Stenungsund klar. Satsningen innebär att anläggningen har marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process för att kunna tillgodose den växande efterfrågan på betongelement med kraftigt minskad klimatpåverkan.

– Vi går i bräschen för klimatförbättrad produktion och drar nu igång den modernaste prefab-fabriken i Norra Europa, säger Tobias Rönje, VD på Byggelement.

Samtidigt växer Byggelement som en viktig arbetsgivare och kommer kunna erbjuda ett 20-tal nya arbetstillfällen i samband med satsningen.

Byggelement är en del av Peab Byggsystem och en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det var för drygt ett år sedan som beslutet om utbyggnad presenterades, något som nu gör fabriken i Ucklum till en komplett leverantör av högindustrialiserade produkter för ett större geografiskt område.

Anläggningen i Ucklum har traditionellt varit en väggfabrik, men i den nya fabriksbyggnaden – på 4 500 kvadratmeter – tillverkas nu bjälklag i ECO 50, alltså ECO-Prefab med minst 50 procent alternativa bindemedel. En stor fördel är att den nya utrustningen möjliggör tillverkning av tre meter breda plattbärlag, ett efterlängtat utbud som effektiviserar för marknadens många aktörer i byggbranschen.

– Vi har lång erfarenhet av väggtillverkning i Ucklum och utökar nu produktionen genom tillverkning av plattbärlag, säger Tobias Rönje. Det blir en viktig service och en stor fördel för marknaden i södra och västra Sverige.

Tillverkningsprocessen, som beskrivs som ett rejält tekniksprång och säkerställer bolagets försprång inom klimatfärbättrad prefabproduktion, har en avsevärt högre grad av automation än den traditionella tillverkningsmetoden för prefab. En standardiserad och robotiserad process ökar också förutsättningarna för en hög och jämn kvalitet. Vid full drift har den nya plattbärlagsfabriken en årskapacitet om 500 000 kvadratmeter ECO-Prefab med minst 50 procent alternativa bindemedel.

– Vi får en otroligt effektiv tillverkningsprocess och kan således möta kundernas ökande efterfrågan både vad gäller pris och klimatprestanda, säger Tobias Rönje, som menar att den höga automationsgraden borgar för lägre byggkostnader över tid.