NCC bygger ny skola i Örkelljunga

I samband med första spadtaget 30/11 offentliggjordes den nya skolans namn, Ljungaskolan, som utsetts efter en namntävling. Skissbild: Karin Pettersson Arkitektbyrå.

NCC ska i samverkan med Örkelljunga kommun bygga en ny skola. I ett första skede har parterna tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Nu övergår projektet i byggfas. I ett separat projekt kommer NCC även utföra renovering av närliggande Kungsskolan. Ordervärdet för den nya skolan uppgår till cirka 110 MSEK och renoveringsuppdraget cirka 10 MSEK.

– Den nya skolan tillgodoser behovet av fler undervisningslokaler samtidigt som våra elever och pedagoger får moderna och ändamålsenliga lärmiljöer. Tillsammans med NCC har vi under projekteringen optimerat konstruktion och materialval så att vi bygger en skola som både är kostnadseffektiv och funktionell i förvaltningen, säger Mathias Svensson, fastighetschef, Örkelljunga kommun.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en skola i ett till tre plan för cirka 200 elever i årskurs 4–6, inklusive utemiljöer. Skolan uppförs inom befintligt skolområde i anslutning till 7–9-skolan Kungsskolan i centrala Örkelljunga och kommer att omfatta cirka 3 400 kvadratmeter fördelat på sju hemvister samt fritids. Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering och övergår nu i byggfas. I ett separat projekt utför NCC parallellt renovering av Kungsskolan.

– Genom att samverka med Örkelljunga kommun redan från tidigt skede har vi bidragit både med lärdomar från tidigare skolprojekt och värdefull erfarenhet från att bygga med minskad klimatpåverkan. Tillsammans skapar vi en skola som såväl blir en bra och stimulerande lärmiljö för Örkelljungas barn som bra för miljön, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sverige.

Den nya skolan innehåller undervisningsytor, bibliotek, specialsalar för barn med särskilda behov samt centralkök och matsal. Flera ytor byggs för att vara flexibla, exempelvis kan en del av matsalen användas för musikundervisning. I anslutning till skolan byggs en fristående byggnad med reservkraft, förråd och miljöhus. Skolbyggnaden har projekterats och uppförs för att uppfylla Miljöbyggnad Silver. Den nya skolan platsgjuts med klimatförbättrad betong. Den lägre delen kommer ha träfasad och sedumtak, medan den högre delen får solceller på taket.

Byggstart är december 2023 och den nya skolan beräknas stå klar till sommaren 2025. Ordervärdet för de två uppdragen uppgår till totalt cirka 120 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.