Forsen och ABB på gemensam resa mot framtidens robotteknik

Foto: Forsen

Forsen har tilldelats en ny roll i den inledande fasen av ABB:s Robotics Campus, som planeras att byggas i Västerås. Den totala ytan för den nya anläggningen kommer att vara 65 000 kvadratmeter. Forsen kommer att erbjuda beställarstöd genom att tillhandahålla projektledning och teknisk rådgivning.

Den nya anläggningen kommer att öka ABB:s nuvarande produktionskapacitet och ersätta de nio befintliga byggnaderna som har utgjort robotverksamheten i Västerås sedan 1974. Campusområdet kommer att inkludera olika funktioner, såsom produktion, ett forsknings- och utvecklingscenter, kontorsutrymmen, ett kundupplevelsecenter och ett utbildningscenter. Med en total yta på 65 000 kvadratmeter understryker detta projektets omfattning och betydelse.

I sitt uppdrag kommer Forsen att leverera beställarstöd inom områden som projektledning och teknisk konsultation.

Projektet förväntas pågå från hösten 2023 till och med 2026.