Rikshems storskaliga energiprojekt i Gränby, Uppsala

Foto: Pexels

För att effektivisera energianvändningen i Rikshems fastigheter i Gränby, Uppsala, pågår för närvarande ett omfattande energiprojekt. Kostnaden för energiinvesteringen uppgår till 133 miljoner kronor, och Enstar är den valda entreprenören.

Energiprojektet är inriktat på cirka 1 200 lägenheter i Gränby, Uppsala, och dess mål är att förbättra inomhusmiljön genom implementering av smarta lösningar. En av de åtgärder som ingår i projektet är att ersätta direktverkande el med vattenburen värme. Andra inslag i projektet innefattar installation av solceller, borrning av geoenergibrunnar och implementering av värmepumpar. Varje energisystem kommer också att utrustas med ett modernt styrsystem för att framtidssäkra fastigheterna. Elproduktionen från de cirka 2 300 solpanelerna kommer att motsvara årsförbrukningen för cirka 40 villor.

Det förväntas att energisystemet kommer att minska det årliga behovet av köpt energi med cirka 6 500 MWh, vilket motsvarar ungefär 50 procent av den inköpta energin för värme och varmvatten.