SVEAB Anläggning erhåller projektet Gamla Tyresövägen

Bild: SVEAB.

Projektet omfattar ny infrastruktur till 475 lägenheter, lokaler samt en förskola längs med Gamla Tyresövägen. I projekt ingår det att uppgradera infrastrukturen för gående och cyklister på Gamla Tyresövägen och Flygledargatan samt utveckla Skevrodrets skog med en ny äventyrslekpark.

Beställare är Exploateringskontoret.