Milstolpe nådd i Olskroksprojektet - samtliga broar färdiggjutna

Bild: Preab.

I projektet E01 Olskroken planskildhet har Peab och Trafikverket nått en viktig framgång genom att färdiggjuta den sista av de komplexa broarna. Den sista storgjutningen av Olskroksbron, som sträcker sig över 590 meter och har integrerade stålsektioner, ägde rum mellan den 6-7 februari.

Olskroksbron, en del av västsvenska paketet, kommer att ha dubbelspår och trafikeras av Västlänken och Västra Stambanan. Den förväntas vara klar 2025 och förväntas förbättra kapaciteten och säkerheten vid en av Sveriges mest trafikerade järnvägsknutar.

Projektet har använt klimatsmarta lösningar, inklusive ECO-Betong från Peabs dotterbolag Swerock, för att minska klimatpåverkan. Utöver detta har man även använt multicem istället för kalkcementpelare för att stabilisera marken, vilket har minskat CO2-utsläppen betydligt.

Det närmaste steget innebär att betongen härda på Olskroksbron, följt av färdigställande av järnvägsarbeten. Projektet förväntas vara klart 2026 och kommer att förbättra kapaciteten, punktligheten och säkerheten för tågtrafiken genom att separera spåren på olika nivåer.