Höghastighetsprojektet HS2 genererar miljonstöd till brittiska småföretag

Tempot för HS2-projektets skala och fart under året 2023 innebar att byggarbetet nådde sin kulmen och arbetskraften toppade med ett rekordantal på 30 000. Foto: HS2

Storbritanniens största byggprojekt, HS2, stödjer nu småföretag i hela landet. Nya siffror visar att HS2:s civila entreprenörer dubblade sin totala utgift till SMEs – företag med 250 eller färre anställda – under 2022/23 jämfört med föregående räkenskapsår.

Små och medelstora företag, som utgör över 70% av HS2:s leverantörskedja, delade på en summa av 942 miljoner pund – en markant ökning från 456 miljoner pund totala utgifter året innan.

Detta ekonomiska tillskott gav en välkommen stimulans till byggföretag i hela landet, som kämpar med stigande inflation och leveranskedjeproblem kopplade till pandemin och kriget i Ukraina.

Nådde sin kulmen

HS2-projektets skala och fart under det året innebar att byggarbetet nådde sin kulmen och arbetskraften toppade med ett rekordantal på 30 000.

Robin Lapish, ansvarig för HS2:s leverantörskedja, konstaterade:

- Från början satt vi upp robusta mål för att säkerställa att brittiska SMEs skulle dra nytta av HS2:s omfattande byggprogram. Våra entreprenörer, genom sina egna inköpsprocesser, antog utmaningen vi gav dem och som ett resultat flöt nästan en miljard pund till småföretag över hela landet under bara ett år av vårt civila ingenjörsprogram.

Överträffade genomsnittet

- 2024 utlovar att bli ett år fyllt av möjligheter, med en inköpspipeline värd över 1 miljard pund som ska släppas av våra byggpartners, plus tilldelningen av våra järnvägssystemkontrakt, totalt värt 5 miljarder pund. Vi vill se fler lokala företag komma fram och dra nytta.

HS2:s sju byggpartners (stationer och civila projekt) nådde en genomsnittlig total utgift med SMEs på 20% under 2022/23. Align JV och EKFB JV, båda som levererar centrala delar av HS2-rutten, överträffade genomsnittet, med totala utgifter på respektive 33% och 26%.

Prisbelönades

EKFB JV:s tillvägagångssätt för leverantörsmångfald prisades av Chartered Institute of Procurement and Supply 2020, när de fick priset "Bästa initiativ för att bygga en mångfaldig leverantörsbas".

Chris Read, ansvarig för EKFB JV:s leverantörskedjehantering, tillkrediterar teamets tidiga fokus på att uppnå leverantörsmångfald för dess fortsatta framgång.

Chris tillade:

- Vi utvecklade en detaljerad handlingsplan så snart vi säkrade vårt civilkontrakt med HS2 Ltd, med en upphandlingsstrategi som skulle se till att både SMEs och lokala företag gynnades.

Nyckelaktör

- Idag är 70% av vår leverantörskedja SMEs och under det senaste året tilldelades 20% av EKFB:s kontrakt lokalt. Att göra skillnad för lokala samhällen och brittiska företag är bara en av HS2:s arvsvinster, och vi är stolta över att vara en nyckelaktör.

Fraktexperten Vaughan Plant Haulage LTD är bland de många SMEs som fortsätter att dra nytta av upprepade kontraktspriser. Som ledande leverantör till Align JV har det Denham-baserade företaget upplevt betydande affärstillväxt sedan det började arbeta på HS2, vilket lett till rekrytering av mer personal från det lokala området.

John Vaughan, VD för Vaughan Plant Haulage LTD, underströk:

- Sedan vi började arbeta på HS2 har Vaughan Plant Haulage LTD dragit nytta av strålkastarljuset som HS2 har riktat på vår verksamhet, vilket lett till mer exponering inom vår bransch och därmed ytterligare arbete.

Gynnsamt för verksamheten

- Självklart har uppsvinget i arbete inneburit att vi har kunnat anställa mer kvalificerad personal, varav de flesta är lokala till projektet. Totalt sett har arbetet med HS2 visat sig vara mycket gynnsamt för vår verksamhet. Inte bara för oss utan för många andra lokala företag som nu presenteras med nya möjligheter som inte fanns tidigare."

Alla underleverantörsuppdrag med HS2:s stations- och civila byggpartners postas på CompeteFor ungefär två veckor innan upphandlingsprocessen börjar. Intresserade leverantörer kan se och ladda ner underleverantörsupphandlingspipelinen på HS2:s webbplats.

Källa: HS2