Landskrona investerar i bättre resurser för elever med särskilda behov på Västervångskolan

Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.

En betydande satsning på att förbättra undervisningsmiljön för elever med särskilda behov har tagit ett avgörande steg framåt. Kommunstyrelsen i Landskrona har godkänt en omfattande tillbyggnad av Västervångskolan, som kommer att inkludera specialanpassade faciliteter som ett rörelserum, en hemkunskapssal och en ateljé för elever i anpassad grundskola.

Med en tillbyggnad på 3 000 kvadratmeter kommer Västervångskolan att kunna erbjuda betydligt förbättrade resurser för de cirka 90 eleverna som för närvarande går i anpassad grundskola. Dessa elever, som tidigare hade sin undervisning utspridd över tillfälliga paviljonger och delar av den vanliga grundskolan, kommer nu att få tillgång till dedikerade och anpassade utrymmen som möter deras specifika behov.

"Detta blir ett stort lyft för eleverna i anpassad grundskola. Detta är en av många satsningar på Landskronas skolor för att möta alla elevers behov och erbjuda utbildning av hög kvalitet," säger Ervisa Dani (L), ordförande för utbildningsnämnden.

Marie Olsson, rektor för Fokusskolan anpassad grundskola på Västervångskolan, uttrycker sin glädje över de nya tillgängliga lokalerna och den anpassade inlärningsmiljön som de kommer att erbjuda.

Genom att investera i en anpassad utbildningsmiljö och resurser av hög kvalitet, visar Landskrona stad sitt engagemang för att ge barn med intellektuella funktionsnedsättningar de bästa möjliga förutsättningarna för sin utbildning. Tillbyggnaden inkluderar också fem nya klassrum för den reguljära grundskolan samt en utvidgning av matsalen.

Beslutet i kommunstyrelsen markerar starten på ett viktigt byggprojekt. Enligt planen kommer matsalen att stå klar i december 2024, medan tillbyggnaden förväntas vara färdig under våren 2026. Detta representerar en betydande milstolpe i Landskronas strävan att erbjuda en inkluderande och kvalitativ utbildningsmiljö för alla elever.