Barkarby station blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer

Barkarby mellanplanet i uppgången vid Mälarbanan Visionsbild: Region Stockholm / &Rundquist

Från Akalla till Barkarby ska Tunnelbanans blå linje byggas ut med en helt ny tunnelbanesträcka. Sträckan ska helt gå under jord och ha två nya tunnelbanestationer. Trafikstart planeras till 2026.

I norra änden av Barkarby pendeltågsstation vid Veddestabron byggs en tunnelbanestation. I direkt anslutning byggs också en ny stationsbyggnad och nya plattformar för regionaltåg och fjärrtåg. Lite längre fram kommer också en ny bussterminal att byggas alldeles intill stationen.

Barkarby station blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer, under de närmsta åren byggs det utöver tunnelbana även en ny stor bussterminal och en regional tågstation med pendeltåg. En helt ny stadsdel växer fram runt de två nya stationerna. Byggstart för projektet var 2018 och trafikstart blir 2026. Arbetet drivs av förvaltning för utbyggd tunnelbana, Region Stockholm och Barkarby.

Därför byggs tunnelbanan till Barkarby

Stockholm växer och behovet av bostäder och en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik ökar. Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station kommer att koppla samman en växande region där Barkarby, Veddesta och Jakobsberg pekas ut som en regional stadskärna i den framtida Stockholms­regionen. Utbyggnaden av tunnelbanan är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas med bostäder och verksamheter.

Med tunnelbanan blir Barkarby ett nav för kollektivtrafikresenärer. En till stationsdel byggs i bortre änden av nuvarande pendeltågsplattform, medan den nuvarande pendeltågsstationen blir kvar i andra änden.

Intill till den nya stationsdelen bygger vi en tunnelbanestation med uppgång och biljetthall. Tunnelbanans biljetthall ansluter till pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg, bussterminal och Veddestabron.

Tunnelbanestationen Barkarby får två uppgångar. Den ena intill Veddestabron med entréer mot bussterminalen och Veddestabron. Den andra uppgången vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum nära det sjukhus som ska byggas.

Från de båda uppgångarnas biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss ned till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Tung konst
I de nya visionsbilderna för Barkarby station ges en glimt av hur station kan komma att se ut på plattformsnivå. Mycket arbete kvarstår fortfarande och tekniska utmaningar ska lösas. Bland annat hur plattformarna ska förstärkas för den konstnärliga gestaltningen i Barkarby station där flera ton tunga stenblock ska placeras.

bild
Stora granitblock möter resenärerna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen av Iréne Vestman finns på alla delar av stationen. Visionsbild: Region Stockholm / &Rundquist
 

Källa: Region Stockholm och Järfälla kommun