Derome Bostad satsar 2,5 miljarder på hyresrätter i storskalig satsning

Derome genomför en kraftfull satsning som grundar sig i övertygelsen om att det är mer rätt än någonsin att bygga bostäder nu - Otto Martler, VD Derome Bostad. Foto: Derome

Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, planerar att producera och bygga hyresrätter i befintliga projekt till ett totalt värde av 2,5 miljarder kronor. Den övervägande delen av bostadsprojekten kommer att påbörjas under 2024, och målet är att fördubbla fastighetsbeståndet inom en tidsram av fem till tio år.

Satsningarna på nyproducerade bostäder runt om i Sverige minskar. Enligt Boverket förväntas endast 19 500 nya bostäder påbörjas under 2024, jämfört med 60 000 år 2022. Den minskade byggtakten förvärrar den befintliga bostadsbristen i många av landets kommuner, och samtidigt ökar samhällets bostadsskuld. Trots detta har Derome satt som mål att inom en snar framtid bygga över 1000 nya hyresrätter till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor.

- Det känns helt rätt och vi är stolta över att kunna bygga hyresrätter som samhället är i behov av. Som familjeföretag har vi under generationer gjort kloka investeringar och byggt upp en finansiell styrka och stabilitet som gör att vi kan satsa i en tid då många andra aktörer i branschen tvingas stoppa sina bostadsprojekt, säger Otto Martler, vd Derome Bostad, och sedan årsskiftet också ansvarig för utvecklingen av Deromes partnering-projekt.

Den långsiktiga satsningen kommer huvudsakligen att genomföras i samarbete med fastighetsutvecklaren Reliwe, en partner som Derome tidigare har framgångsrikt genomfört flera projekt med. Med förändringar i ränteläget ser Otto Martler positiva möjligheter att utveckla ytterligare samarbeten, eftersom fler investerare förväntas vilja satsa på hyresrätter.

- Det här är en kraftfull satsning från Derome som grundar sig i att vi är övertygade om att det är mer rätt än någonsin att bygga bostäder nu. Planen är att dubbla värdet på beståndet från två och en halv miljarder till fem miljarder på fem till tio år.

De aktuella projekten kommer att genomföras i Stockholmsregionen, Göteborg och andra tillväxtorter i södra Sverige. Bostäderna kommer att byggas med trästomme och hålla hög miljöklassning. Utformningen av områdena kommer att prioriteras för att skapa en trivsam och socialt hållbar miljö för hyresgästerna.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med Reliwe och andra partners där vi kan fortsätta att generera goda affärer och många bostäder. Marknaden befinner sig i ett utmanande läge men just därför är det viktigt att vi som kan vågar investera för framtiden. Att Derome äger produktionskedjan från skog till färdigt hus ger oss rätt förutsättningar att lyckas, säger Otto Martler.