PE Teknik & Arkitektur leder bygget av kontorshuset Noden

Illustration: Link Arkitektur

Kontorshuset Noden kommer, med sina sju våningar, att erbjuda plats för ungefär 400 medarbetare i Science Park Skövde, en ny och livfull stadsdel som växer fram på det tidigare industriområdet Mariesjö. PE Teknik & Arkitektur har tilldelats rollen som huvudkonstruktör av totalentreprenören Skanska i detta projekt.

Planen är att färdigställa Kontorshuset Noden år 2026, och det kommer att omfatta cirka 11 000 kvadratmeter fördelade på sju våningar. Projektet inkluderar även ett parkeringshus med fyra våningar och en totalyta på ungefär 4 500 kvadratmeter. Kreativa Hus Skövde, det kommunala bolaget som beställt projektet, har som främsta uppdrag att skapa välutrustade lokaler för företagen i Science Park Skövde. Samtidigt spelar de en viktig roll i utvecklingen av Skövde Science City, där den nya stadsdelen kommer att erbjuda kontor, service och bostäder.

Genom att genomföra projektet som en samverkansentreprenad, där Skanska Sverige har valt PE som huvudkonstruktör baserat på tidigare framgångsrika samarbeten, möjliggörs framtida förändringar. I den pågående utrednings- och systemhandlingsfasen ansvarar PE för att utarbeta dokument så att Skanska kan få in priser och fastställa en riktkostnadskalkyl för avtalet.

– I projektet strävar vi efter att maximera den uthyrbara kontorsytan samtidigt som vi integrerar hållbarhet genom hela processen. Vårt mål är att underlätta för planändringar över tid och undvika att behöva införa mer konstruktiva material i ett senare skede, förklarar Oscar Stanser, regionchef och uppdragsansvarig byggnadskonstruktör på PE.