Skövdebostäder och Skövde kommun planerar framtidens stadsdel i Eldaren

Illustration: QPG Arkitekter

Planen för området Eldaren i Skövde Science City har nu lagts fram för samråd. Skövdebostäder och Skövde kommun planerar att uppföra cirka 150 nya hyresrätter och en högstadieskola i området. De nya bostadshusen förväntas vara upp till tolv våningar höga och inkludera takterrasser för hyresgästerna att njuta av. Eldaren, beläget mellan Magasinsgatan och Kaplansgatan, är en del av Skövde Science City, en satsning på att skapa en levande stadsmiljö med bostäder, service, företagslokaler och mötesplatser vid Mariesjö.

Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder, uttrycker sin glädje över att kunna bidra till stadens utveckling och bygga fler centrala lägenheter. Lokaler på bottenvåningen kommer också att inkluderas i Skövdebostäders bostadshus. Kvarteret Eldaren blir bolagets andra projekt i Skövde Science City, efter det framgångsrika Bostället-området.

I en strävan efter en distinkt identitet för Skövde Science City kommer byggnaderna i Eldaren att följa en friare arkitektur och vara i varierande höjd, upp till tolv våningar. Takytorna på bostadshusen kommer att omvandlas till stora terrasser för hyresgästerna. Ett innovativt samarbete mellan Skövde kommun och Skövdebostäder möjliggör byggandet av både högstadieskolan och bostäderna, vilket ger fördelar som optimerad markanvändning och en livlig stadsdel dygnet runt.

Detaljplanen för Eldaren är öppen för samråd fram till 19 februari, med förväntad kraftvunnet hösten 2024. Högstadieskolan planeras vara klar till höstterminen 2027, och de första bostäderna förväntas vara färdiga kort därefter. Andra planerade faciliteter i området inkluderar dagligvaruhandel, mobilitetshus och en idrottshall.

Skövdebostäder har fler pågående byggprojekt, inklusive områden som Tallyckan och Vadden. Området vid Spånvägen i Södra Ryd har också markerats för framtida möjliga byggnationer. Bernt Mårtensson betonar att beslut om dessa projekt ännu inte är helt klara.