Byggföretagen kontrar - Avfärdar förslag om begränsning av underentreprenörer

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen svarar på Socialdemokraternas krav att begränsa antalet underentreprenörer. VD Catharina Elmsäter-Svärd ifrågasätter idén att endast begränsa antalet underentreprenörer och framhåller att byggarbetsplatser består av olika specialiserade moment. Denna specialisering anses gynna högre kvalitet, kortare byggtider och effektivare produktion.

Elmsäter-Svärd påpekar även att företag som negligera säkerhetsåtgärder ofta bryter mot andra lagar och regler. För att bekämpa arbetsplatsolyckor och arbetslivskriminalitet förespråkar hon möjligheten till digital överföring från myndigheter till ID06, branschens eget identifikationssystem. Detta skulle underlätta hanteringen av utstationering och därmed främja ökad säkerhet.