Byggstart för strategiskt placerad brandstation i Grums

Grums nya brandstation, designad av Tengbom, tar form för att möta framtidens trygghetsbehov. Illustration: Tengbom

Brandstationen i Grums, belägen i Värmland, genomför cirka 240 utryckningar årligen och är därmed den deltidsstationen i regionen med flest larm. Många av dessa utryckningar relaterar till trafikolyckor på E18 samt händelser vid Gruvöns bruk. Dess närhet till Vänern kräver frekventa insatser från Räddningstjänsten. Idag markerar starten för byggandet av den nya brandstationen i Grums, som är ritad av Tengbom.

Den nuvarande brandstationen i Grums är i dåligt skick. Den nya stationen kommer inte bara erbjuda en förbättrad arbetsmiljö för brandmännen utan också en mer strategisk placering för utryckningar.

— Den nya brandstationen möjliggör snabbare utryckningar och blir en attraktiv arbetsplats, kommenterar Elin Larsson, kontorschef på Tengbom i Karlstad. Räddningstjänsten har en viktig samhällsfunktion, och den nya placeringen ger ökad trygghet för medborgarna. Samarbetet med samarbetspartners såsom Peab, Räddningstjänsten och kommunen har varit framgångsrikt.

Den nya brandstationen är placerad på ett område som ger korta utryckningsvägar till tätorten, industrin, E18 och Vänern. Byggnaden kommer att vara väl synlig för passerande trafik med en upplyst fasad i gaveln, vilken påminner om Räddningstjänstens belysning. Den är utformad som en modern station med hänsyn till teknik, arbetsmiljö och genusneutralitet.

Längs den sydvästra sidan kommer brandstationens långsida att placeras för att underlätta installationen av solceller på taket. Fasadmaterialet kommer att vara värmebehandlat trä och perforerad plåt. Gavlarna kommer att kläs i plåt och utformas utan taksprång för att uppnå en ren siluett. De inskjutna fasaderna kommer att ha en träfasad av pigmenterat, värmebehandlat trä i en varm brun nyans. En betydande del av taket är riktad mot sydväst och lämpar sig väl för solcellsmontage. Andra installationer, som takhuvar, kommer att placeras i takdelen som vetter mot träddungen i nordost.

Den nya brandstationen har efterlängtats både av Räddningstjänsten och kommunen, och det planeras för inflyttning av några av Sveriges viktigaste trygghets- och säkerhetsaktörer år 2025.