Den tillfälliga Vragerupsbron i Hjärup tas bort

Nya vragerupsbron öppnas i höst Foto: Trafikverket

Trafikverket har meddelat att den tillfälliga Vragerupsbron i Hjärup kommer att demonteras under mars månad i samband med öppnandet av Lommavägen. Den tillfälliga bron har varit en viktig förbindelse för det lokala trafikflödet men ska nu ersättas när arbetet med att återställa broområdet startar.

Nu ska den tillfälliga 60 meter långa och 200 ton tunga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen demonteras och lyftas bort. Efter demonteringen flyttas bron till Trafikverkets lager och området återställs, inklusive ombyggnad av Banvallsvägen.

Den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen har fungerat som enda väg för fordonstrafik över spåren i Hjärup under cirka fem år.  Det är en så kallad beredskapsbro som på relativt kort tid ska kunna monteras och tas i drift för tillfällig trafik vid omledningar eller broreparationer. 

b
Den tillfälliga bron. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket