Byggstart för 175 nya bostäder i Eriksberg

Bild: Framtiden byggutveckling.

Göteborg expanderar sitt bostadsutbud ytterligare med planer på att bygga 175 nya hyreslägenheter vid Danaplatsen i det centrala läget Eriksberg. Hedin Construction har tilldelats uppdraget av Framtiden Byggutveckling att utföra arbetet som en totalentreprenad.

Det nya bostadsområdet i Eriksberg är en del av stadens storskaliga utvecklingsplaner norr om Säterigatan. På uppdrag av Framtiden Byggutveckling kommer Hedin Construction snart att påbörja byggnationen av ett lamellhus i 7 våningar med källarplan för parkering. I huset planeras lägenheter med varierande storlekar från 1 till 4 rum och kök, medan en verksamhetslokal planeras i bottenvåningen. Med solceller på taket, närhet till kollektivtrafik och välutvecklade gång- och cykelstråk erbjuder området också möjligheter till ett klimatsmart boende.

"Det är mycket tillfredsställande att kunna fortsätta bygga även i dessa utmanande tider och därigenom bidra med ytterligare 175 hyreslägenheter i ett populärt område," säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

De färdiga bostäderna planeras att ägas och förvaltas av Poseidon och förväntas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2025/2026. Projektet för Danaplatsen förverkligas nu genom byggstarten, efter det att byggrätten för området förvärvades av Framtidenkoncernen för ett år sedan.

"Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Danaplatsen och att tillsammans med Framtiden Byggutveckling skapa trivsamma hem av hög kvalitet," säger Emil Löveryd, VD på Hedin Construction.